KODI Fanklub PolskaPorządki w bibliotece. Część 1

Edycja gatunków

 

Poprawianie gatunków należy do najczęstszych operacji które wykonuje się podczas pracy z biblioteką. XTB udostępnia również kilka ciekawych opcji w tym zakresie.

Mimo korzystania z polskojęzycznego FIlmweb mogą zdarzyć się, że materiały nie zostaną w nim odnalezione, wówczas jedyną opcją może okazać się IMDB, gdzie materiały publikowane są po angielsku. Większość z nas oczywiście radzi sobie z angielskim i nie jest to dużym problemem – natomiast repozytorium gatunków staje się niespójne – np. będziemy mieć dwie oddzielne pozycje: komedia oraz comedy. Decydując się na język polski z pewnością wolelibyśmy mieć wszystko pod jedną pozycją – komedia.

XTB dostarcza mechanizm tłumaczenia gatunków. Na zakładce Genres-Translation dostępne są niezbędne opcje. Po naciśnięciu przycisku Get genres program odczyta z bazy XBMC wszystkie obecnie dostępne gatunki (tabela lewa). Następnie w środkowej tabeli użytkownik musi wpisać tłumaczenia - poprzez zaznaczenie z tabeli po lewej odpowiedniego wpisu i kliknięcie Get as New Genre, następnie ponownie zaznaczyć z tabeli po lewej gatunek tłumaczenia.

Po wszystkim należy nacisnąć TRANSLATE – XBMC Toolbox dokona modyfikacji bezpośrednio w bazie danych zgodnie z preferencjami użytkownika

Przed i po operacji warto wykonać kopię bezpieczeństwa.

Inne użyteczne opcje:

  • Delete not linked Genres – wykasuje z XBMC gatunki w których nie mamy żadnych filmów
  • Get movies – pokazuje filmy spełniające kryteria

Poza gatunkami wymagającymi tłumaczeń, znacznie częściej istnieje potrzeba modyfikowania (najczęściej dodawania dodatkowych gatunków do istniejących wpisów).

Np. bajki często opisywane są jako komedia, animacja, dla dzieci. Gdy tymczasem większość wolałaby pozostawić jeden gatunek – np. „dla dzieci”, tak aby na liście komedii nie było filmów i bajek dla dzieci…

Innym częstym przykładem jest dodawanie gatunku „Lektor”, tak aby łatwo wyszukać filmy z polskim lektorem / dubbingiem.

Tego typu operacje  na gatunkach wykonać możemy za pomocą zakładki Genres-Change, gdzie po naciśnięciu „Get Data” możemy zobaczyć wszystkie filmy z biblioteki przypisanymi doń gatunkami.

 

Następnie należy zaznaczyć interesujące nas rekordy (wpisy można sortować klikając na nazwy kolumn) i klikając przycisk Change genres for selected wyświetlamy okno które umożliwi nam dokonanie zmian:

Edytor gatunków działa w 2 trybach:

  • nadpisywania - zaznaczona opcja Remove previous assignements.
    wówczas gatunki które zaznaczymy zostaną przypisane zaznaczonym filmom, a wcześniej istniejące gatunki zostaną usunięte
  • dodawania – w przeciwieństwie do opcji pierwszej istniejące gatunki pozostaną, zaznaczone zostaną dodane jako dodatkowe

Aby dodać / zmienić gatunki należy zaznaczyć jeden lub kilka istniejących gatunków z listy po lewej stronie okna i nacisnąć przycisk CHANGE.

Jeżeli chcemy dodać nieistniejący gatunek (nieznajdujący się w liście po lewej) możemy go (lub kilka oddzielonych przecinkiem) wpisać w pole Enter new genre. Możliwa jest też kombinacja obu sposobów.

 

Ciąg dalszy w drugiej części

 

Opisane powyżej funkcjonalności umożliwią wykonanie porządków w bibliotece – ale to jedynie podstawowe funkcjonalności programu. W następnej części artykułu przedstawione zostanie najbardziej zaawansowana funkcjonalności XBMC Toolbox’a – zaawansowane zarządzanie biblioteką i pobieranie informacj o filmach z Filmweb.

Gorąco zachęcamy do lektury artykułu!

Zaloguj się aby skomentować
Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 0 ).

Aby kontynuować, pokaż nam kim jesteś