KODI Fanklub PolskaPlik logu w XBMC

log XBMC posiada funkcję zapisywania (logowania) do pliku (tzw. logu) ważniejszych zdarzeń / błędów pracy. Tak wygenerowany plik jest niezwykle pomocny w przypadku rozwiązywania wszelakich błędów / problemów związanych z funkcjonowaniem aplikacji / wtyczek.

Również prosząc o pomoc na Forum XBMC społeczność w większości przypadków oczekiwać będzie załączenia tegoż właśnie logu.

W artykule opiszemy w jaki sposób generować i przesyłać log (również w przypadku gdy XBMC nie uruchamia się)

Jak już wspomniano XBMC zapisuje do logu (po polsku powinno się mówić raczej „pliku dziennika”) wiele użytecznych informacji, dzięki którym czasem wystarczy jedynie rzut oka aby samemu rozwiązać problem. Dlatego nie powinniśmy bać się logów !

 

Ostrzeżenie! Jeżeli twoje zasoby są zabezpieczone hasłem, wówczas hasło może również pojawić się bezpośrednio w logu! Czego raczej nie chciałbyś w przypadku udostępniania logu np. w Internecie… Jeżeli używasz takich zabezpieczeń – przed wysłaniem logu sprawdź czy nie znajduje się czasem w nim hasło, i zastąp je np. gwiazdkami, lub zupełnie usuń

 

Pliki logów

 

Pliki logu znajdziesz  katalogu z zainstalowanym XBMC - typowo (w zależności od Systemu Operacyjnego) będzie to:

 

Linux

/home//.xbmc/temp/

Windows

%APPDATA%\XBMC\

iOS (ATV2/iPad/iPhone)

/private/var/mobile/Library/Preferences/xbmc.log

OSX/ATV

/Users//Library/Logs/

 

Otwierając podaną lokalizację znajdziesz zwykle w niej dwa pliki:

·         xbmc.log – ostatni plik logu (to właśnie ten plik w zwykle Cię interesuje!)

·         xbmc.old.log – kopia poprzedniego pliku logu

 

Włączenie logowania.

 

Logowanie (debugging)  można włączyć w XBMC na 2 sposoby:

·         bezpośrednio z XBMC

·         edytując plik konfiguracyjny (pomocne gdy XBMC nie uruchamia się)

 

Włączenie logowania bezpośrednio z XBMC

 

Logowanie możemy włączyć bezpośrednio z XBMC, korzystając z opcji menu: System/Ustawienia/System/Debugowanie i zaznaczenie opcji Włącz logowanie (debug).

Standardowo o fakcie generowania logu zawiadamia Cię informacja w lewym górnym rogu ekranu podająca lokalizacje pliku logu, zużycie pamięci (MEM) i procesora (CPU) oraz ilości wyświetlanych ramek na sekundę (FPS).

 

Uwaga! Wymieniona opcja menu jest ukryta jeżeli włączono ją poprzez odpowiednie ustawienie w pliku konfiguracyjnym (patrz dalsza część artykułu)

 

XBMC log

 

 

Włączenie logowania za pomocą pliku konfiguracyjnego

 

Logowanie można również włączyć poprzez edycję pliku konfiguracyjnego advancedsettings.xml i ustawienie parametru loglevel.
Opcja włączania logu w ten sposób jest niezwykle przydatna gdy XBMC nie startuje prawidłowo i nie mamy szansy wejść do jego menu ustawień.

 

Plik konfiguracyjny advancedsettings.xml  znajduje się w folderze z danymi aplikacji (np. dla Windows będzie to %appdata% \XBMC). Edytujemy go dowolnym edytorem (np. Notatnikiem w Windows, lub polecanym Notepad++)

Uwaga! 

W przypadku braku pliku advancedsettings.xml  we wskazanym folderze należy go samemu utworzyć.

 

Wartością dodaną w stosunku do włączania logowania bezpośrednio z XBMC jest możliwość decydowania jak szczegółowe dane powinien nasz log zawierać.

I tak poprzez parametr  loglevel można ustawić jedną z wartości:

-1 – brak logowania

 0 – normalne logowanie (ustawienie domyślne)

 1 – logowanie szczegółowe (debug)

 2 – jak (1) + informacja na ekranie o użyciu procesora, pamięci itp

 3 – jak (2) + inormacja szczegółowa o zasobach SMB

 

Dodatkowo możliwe jest ustawienie atrybutu hidden który decyduje czy opcja włączania / wyłączania logowania będzie widoczna w XBMC (false) czy też nie (true).

 

Przykładowo, chcąc włączyć szczegółowe logowanie, bez wyświetlania  informacji na ekranie, oraz ukryć opcję logowania z menu XBMC należałoby wpisać:

 

<loglevel hide=true>1loglevel>

 

Po wszystkim zapisujemy plik ustawień i restartujemy XBMC.

 

Inne rozwiązania / dodatki

 

Możesz również chcieć użyć pluginu XBMC Log Uploader który automatyzuje proces współdzielenia logu.

 

Co zrobić z wygenerowanym logiem ?

 

Pamiętaj aby NIGDY nie wklejać całości logu do np. Forum czy narzędzia do raportowania błędów! Należy również wiedzieć, że XBMC po restarcie generuje nowy (czysty) plik logu dopisując doń informację podczas pracy (przed wysłaniem logu zrestartuj XBMC. Tak więc szukając porady na Forum najpierw zrestartuj XBMC, wykonaj kroki które powodują błąd, zamknij XBMC i tak wygenerowany plik logu przesyłaj dalej.

Jeżeli plik jest zbyt duży, możesz wyłączyć takie opcje XBMC jak aktualizacja biblioteki po uruchomieniu (oczywiście jeżeli to nie ta funkcjonalność generuje problem / powinna być zaprezentowana), możesz też ręcznie wykasować mało istotne linie.

 

Pamiętaj! W niektórych sytuacjach jedynie logi szczegółowe (typ 1 i wyżej) dostarczą informacji umożliwiającej rozwiązanie / diagnozę problemu.

 

Jak pisaliśmy wcześniej wklejanie całości logu do postu na Forum jest niezgodne z etykietą, przez co możesz narazić się upomnienia od moderatorów / użytkowników. Preferowanym rozwiązaniem jest:

·         użycie dedykowanej strony do publikowania logów: http://xbmclogs.com i wklejenie linka do zasobu

·         użycie zewnętrznych stron do uploadu – np. http://pastebin.com, lub http://pastebin.ca i wklejenie linka do zasobu

·         załączenie logu jako pliku do postu forum

 

Format logu

 

Log jest zwykłym plikiem tekstowym, każde zdarzenie jest logowane przez XBMC w podanym niżej formacie:

 [TIMESTAMP] T:[THREADID] M:[FREEMEM] [LEVEL]: [MESSAGE]

·         TIMESTAMP - Czas.

·         THREADID – Identyfikator wątku zdarzenia

·         FREEMEM – Ilość wolnej pamięci (w bajtach)

·         LEVEL – Poziom logowania.

·         MESSAGE – Krótki opis i/lub ważne informacje o zdarzeniu

 

Poziomy logowania

 

W XBMC istnieją  dwa różne poziomy logowania. Pierwszy jest to poziom szczegółowości zdarzenia, drugi kontroluje który poziom szczegółowości jest faktycznie zapisywany do logu.

 

Poziomy szczegółowości zdarzeń:

·         DEBUG – Szczegółowa informacja o statusie XBMC. Ta informacja jest w zwykle użyteczna dla programistów  lub doświadczonych użytkownikom XBMC

·         INFO – Zdarzenie nie będące problemem. Logowane informacyjnie.

·         NOTICE – Podobne do INFO ale o większym znaczeniu. Ten poziom logowania i wcześniejsze są używane domyślnie.

·         WARNING – Potencjalny problem. Jeżeli XBMC wykonało akcję której nie oczekiwałeś tutaj zajdziesz prawdopodobnie informację dlaczego tak się stało.

·         ERROR – Wystąpił błąd. Typowo informowany jesteś o błędach skóry, odtwarzania itp.

·         FATAL – Błąd krytyczny. XBMC nieoczekiwanie zakończy pracę.

 

Poziomy kontroli szczegółowości zapisu logu:

 

Poziomy posortowano w kolejności zależnej od ilości dostarczanej informacji:

·         None – Brak logowania. Plik xbmc.log może zostać utworzony, lecz pozostanie pusty.

·         Normal – Poziom domyślny. Logowane będą darzenia poziomu NOTICE lub wyższe.

·         Debug – Wszystkie zdarzenia będą logowane. Ten poziom lub wyższy jest zwykle oczekiwany w przypadku szukania pomocy innych (np. na Forum).

·         Debug w/ Visuals – Wyświetla te same informacje jak poziom Debug, lecz dodatkowo ilość wolnej pamięci i użycie procesora będą wyświetlanie na ekranie.

·         SMB Debug – To samo co Debug w/ Visuals, dodatkowo z masą szczegółowych informacji dotyczących protokołu Samba. Używaj tylko gdy to niezbędne / zostaniesz o to poproszony.

 

Zaloguj się aby skomentować
Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 0 ).

Aby kontynuować, pokaż nam kim jesteś