KODI Fanklub PolskaMIKOŁAJKOWY KONKURS! Do wygrania 3 TV-Boxy

konkurs fergusonDobra wiadomość dla wszystkich, którzy jeszcze nie kupili bliskim (lub sobie) prezentu mikołajkowego. Wraz firmą Ferguson ogłaszamy konkurs w którym do wygrania aż 3 TV Boxy. Co konkretnie?
Pierwsze miejsce: Ferguson miniPC FBOX 3 TV
Drugie i trzecie miejsce: miniPC FBOX
Jak widać jest o co walczyć ;)
Tym bardziej, że zadanie konkursowe nie jest szczególnie trudne. Wystarczy wypełnić formularz, odpowiadając na pięć pytań związanych z KODI i FBOXem ;-)

Link do formularza znajdziecie pod tym adresem: https://goo.gl/forms/msjdAo18NPTjqqa13

Więcej informacji o FBOXach i ich specyfikacje, znajdziecie na stronie producenta: http://fbox.ferguson.pl

Regulamin konkursu w dalszej części artykułu. 

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia Ogólne:
1. Organizatorem niniejszego konkursu jest Ferguson Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Dworskiej w Poznaniu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda, KRS 0000041930, NIP: 7771004488, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 850.000,00 zł wraz z portalem partnerskim KODI Fanklub Polska – http://kodi.org.pl/
2. Zasady Konkursu określone są przez niniejszy REGULAMIN, który wchodzi w życie w dniu ogłoszenia Konkursu (24.11.2016) i obowiązuje, aż do jego zakończenia.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu ogłoszenia 24.11.2016 i trwa do dnia 4.12.2016 do godz. 23:59.
4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Ferguson Sp. z o.o., portalu kodi.org.pl i ich rodziny.

Zasady Konkursu:
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i wysłanie przez uczestnika do dnia 04.12.2016 do godz. 23:59 formularza konkursowego https://goo.gl/forms/msjdAo18NPTjqqa13 
2. Zwycięzcami konkursu zostają 3 osoby, które jako pierwsze prześlą prawidłowo wypełniony formularz, a których odpowiedzi ocenione zostaną najwyżej przez jury konkursowe.
3. Wyniki konkursu zawierające imię, inicjał nazwiska oraz miejscowość w której zamieszkuje zwycięzca zostaną ogłoszone na blogu sklepu internetowego pod adresem sklep.ferguson.pl, profilach społecznościowych firmy organizatora i na portalu partnerskim kodi.org.pl
5. Nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wynikach Konkursu drogą mailową lub telefonicznie.

Nagrody:
1. Nagrodą główną w Konkursie jest mini PC FBOX 3 TV.
2. Nagrodami pocieszenia są 2 szt. mini PC – FBOX.
3. Nagrody mogą być odebrane przez zwycięzców osobiście w siedzibie Organizatora Konkursu Ferguson Sp. z o.o. za okazaniem dowodu tożsamości z danymi zgodnymi z podanymi w udzielonej odpowiedzi konkursowej lub dostarczone kurierem na adres wskazany przez osobę nagrodzoną.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
5. W przypadku powstania obowiązku zapłaty podatku w związku z otrzymaniem nagród uczestnicy zobowiązani będą do jego pokrycia we własnym zakresie, na co – przystępując do Konkursu – wyrażają zgodę.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o Zwycięzcach na stronie internetowej http://sklep.ferguson.pl , profilach społecznościowych i portalu partnerskim www.kodi.org.pl na co uczestnicy – biorąc udział w Konkursie – wyrażają zgodę.

Postanowienia końcowe:
1. Decyzje Organizatora Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Ferguson Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Ferguson Sp.z o.o. swoich danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

------

Zaloguj się aby skomentować
Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 2 ).

Aby kontynuować, pokaż nam kim jesteś