Logitech Harmony 300 i XBMC (Linux)

W artykule opisujemy doświadczenia jednego z Użytkowników z uruchomieniem popularnego pilota uniwesalnego firmy Logitech – Harmony 300i w środowisku Linux (Debian) z wykorzystaniem czujnika podczerwieni firmy Elmak o nazwie Maxter (na USB).

Po zakupie pilota Harmony 300 podjąłem próbę skonfigurowania go do współpracy z XBMC. W sieci bardzo dużo jest nieaktualnych poradników, podczas gdy używając współczesnego jądra nakład pracy potrzebny do uruchomienia podstawowej konfiguracji jest minimalny.

Czego nie trzeba robić:

– konfigurować pełnej mapy klawiszy  (domyślna konfiguracja jest dobra)
– używać Lirc   (mój kernel 3.8.12 ma już wbudowaną  potrzebną funkcjonalność)
– konfigurować mapowań klawiszy w XBMC
– nie da się użyć czujnika Elmak w trybie  MCE Keyboard

Co należy wykonać:

1) Należy wyposażyć sie w pilot Logitech Harmony 300i oraz czujnik IR Elmak Maxter (USB).

Koszt pilota to ok 80-100zł.
Cena czujnika to ok 30zł (należy dopytać mailowo bo nie jest dostępny ze strony producenta).

2) Podłączyć czujnik do portu USB i zidentyfikować urządzenie:

#ls -l /dev/input/by-id/*
lrwxrwxrwx 1 root root 9 wrz 26 17:29 /dev/input/by-id/usb-ELMAK.pl_irMAKbd_pl-event-mouse -> ../event3
lrwxrwxrwx 1 root root 9 wrz 26 17:29 /dev/input/by-id/usb-ELMAK.pl_irMAKbd_pl-mouse -> ../mouse0

Interesujące nas urządzenie to: event3
Należy zapamiętać który to event i używać z pozostałych komendach.
Niestety po reboocie numer eventu może się zmienić. Potrzebny więc będzie skrypt aby odczytywać to automatycznie.

3) Sprawdzić działanie pilota:

#/lib/udev/keymap -i input/event3

Powinna być reakcja na naciskanie klawiszy. Można zauważyć że większość klawiszy jest już zmapowana na konkretne akcje.

4) Podłączyć pilot do komputera i zmodyfikować ustawienia pilota w serwisie myHarmony

– dodajemy pilota jako urządzenie Elmak Maxter (odtwarzacz multimedialny Elmak)
– zmieniamy konfigurację dwóch przycisków:

Info => More
List => Help

5) Zmapować w/w przyciski do klawiszy „i” oraz „c”

Ja założyłem plik w ten sposób:

mcedit /lib/udev/keymaps/harmony300

i wpisałem jako zawartość dwie linijki:

0xC00F6 i
0x7003A c

(Stosowne kody można było zauważyć w punkcie 3)
6) Uruchomić mapowanie

#/lib/udev/keymap input/event3 /lib/udev/keymaps/harmony300

Poradnik napisałem w oparciu o:

 

Tekst pozyskany z archiwalnej wersji strony kodi.org.pl – Napisany przez autora bloga.

Posts created 69

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.