Porządki w bibliotece. Część 2

Filmy niedodane do biblioteki

Zdarza się, że niektóre filmy nie zostały rozpoznane przez scraper i tym samym niedodane do biblioteki.  Jednym z częstych powodów powyższego jest literówka w nazwie katalogu, czy błędny rok produkcji. Przy dużej bibliotece oczywiście trudno by było sprawdzać film po filmie celem określenia czy znajduje się w bibliotece czy nie.

Po wybraniu opcji Get Movie tabela powinna zapełnić się danymi, domyślnie posortowanymi po kolumnie „ID”. Materiały nie dodane do biblioteki będą pierwszymi wpisami, miały ID równe zero oraz nazwę filmu (kolumna MOVIE) pustą. Pasek postępu w dolnej części okna pokazuje stosunek nierozpoznanych filmów do tych drugich. (Oczekiwany status to oczywiście w pełni wypełniony pasek)

Teraz możesz podjąć jeden z kroków:

 • Poprawnie opisać katalog:  wpisać właściwą nazwę w polu Title i wybrać opcję Change Dir Name
 • Odszukać właściwego tytułu filmu po nazwie pliku za pomocą opcji Find Title (w polu Title zwracany jest pierwszy wynik z Google), dalej możemy ewentualnie zmienić nazwę katalogu jak w punkcie wcześniej
 • Otworzyć katalog (Open Dir) i samemu sprawdzić jaki film zawiera, następnie odpowiednio zmienić nazwę katalogu (pkt 1)

Gdy już mamy właściwą nazwę katalogu (np. Teoria Chaosu (2005) – patrz artykuły „Wystartować z XBMC” ), która pojawia się w polu Title – możemy ponownie rozpoznać film z użyciem scrapera.

I tutaj znowu mamy kilka dróg do wyboru:

 • Rozpoznanie z XBMC z wykorzystaniem pluginu Filmweb by Smuto (należy wybrać opcję ‘przeszukaj nowe materiały’  z poziomu menu kontekstowego
 • Rozpoznać film bezpośrednio z XBMC toolbox, z wykorzystaniem wbudowanego weń drapacza (patrz dalsza część artykułu)
 • Ręcznie wpisać wymagane dane bezpośrednio w XTB i zapisać zmiany (patrz dalej)
 • Ręcznie wyedytować plik NFO w katalogu z filmem (jeżeli nie ma takiego pliku należy wcześniej wyeksportować te informacje – patrz artykuł opisujący kopię zapasową).

Ręczne wpisywanie / aktualizowanie  danych o filmie

Zgodnie z tytułem nie zawsze chcemy wpisać wszystkie dane. Znacznie częściej chcemy je jedynie uzupełnić (np. o brakujący gatunek, bądź opis) czy też wymienić plakaty / zdjęcia.

W zasadzie ta operacja nie wymaga wielkich wyjaśnień. Użytkownik odszukuje i podświetla  film którego informacje chce edytować, wpisuje w odpowiednie pola, i przyciska przycisk SAVE *).

W wyniku XBMC Toolbox  stworzy plik movie.nfo (w formacie XML) który zawiera wszystkie niezbędne wpisy do biblioteki.

*) W przypadku gdy film znajdował się uprzednio w bibliotece XTB zapyta czy po nagraniu .nfo ma również usunąć plik z biblioteki XBMC. Celem tego zabiegu jest automatyzacja odświeżenia danych w XBMC. Bez tego jedyną opcją odświeżenia takich plików byłoby ręczne odszukanie filmu na liście plików, wyświetlenie informacji o filmie (klawisz I) i wybranie opcji odśwież – z lokalnego pliku. Co jest pracochłonnym i nudnym zajęciem….

Jeżeli film nie istnieje w bibliotece, uruchamiając opcję XBMC Przeszukaj nowe materiały każdy plik .nfo zostanie automatycznie zaimportowany, z pominięciem wbudowanego scrapera.

Wpisujemy zatem odpowiednie informacje w pola:

 • Title – polska nazwa filmu
 • Org – oryginalna nazwa filmu (w oryginalnym języku)
 • Short – krótki opis
 • Desc – długi opis
 • Genres – gatunki oddzielone przecinkiem (jeżeli jakiegoś gatunku nie ma w bazie zostanie on dodany)
 • Actors – aktorzy oddzieleni przecinkami
  (manualny sposób ma istotną wadę – póki co nie umożliwia umieszczenie zdjęć aktorów, co potrafi scraper)
 • Year – rok produkcji
 • Rate – ocena filmu przez społeczność
 • Viewed – ilość osób które oceniły film
 • Country – kraj produkcji
 • Time – czas trwania (w minutach)
 • Director – reżyser
 • Scenario – scenariusz
 • Outline – recenzja filmu
 • Poster – plakat (wyświetlany jako okładka płyty).
  Kliknięcie na obraz powoduje wyświetlenie go w większym oknie.
  Więcej szczegółów niżej
 • Fanart – zdjęcie filmu (wyświetlany jako tło przy wyświetlaniu informacji o filmie).
  Kliknięcie na obraz powoduje wyświetlenie go w większym oknie.
  Więcej szczegółów niżej
 • Set – zestaw filmów (dla wieloczęściowych filmów – dostępne zestawy wpisujemy na zakładce settings)

Zdjęcie i Plakat filmu

Wbudowany drapacz automatycznie pobiera linki do plakatów i zdjęć ustawiając jako domyślne pierwsze odnalezione i pasujące pozycje. Użytkownik może jednak wybrać obraz inny niż proponowany (przycisk LIST (x), gdzie x oznacza liczbę odnalezionych , pasujących obrazów), lub też podać własny link do zdjęcia (np. szukając obrazów poprzez Google). Nie ma możliwości wskazania lokalnego pliku na dysku.

W przypadku fanart’u (których znacznie częściej brakuje w filmweb niż plakatów) istnieje dodatkowa możliwość pobrania go ze strony imdb.com (należy samemu w przeglądarce odszukać film i skopiować odpowiedni link imdb do schowka, następnie z XTB kliknąć przycisk IMDB)

Kliknięcie napisu „Poster” powoduje wybranie domyślnego plakatu prezentowanego na filmweb – uwaga obraz taki jest niskiej jakości!

Pobieranie informacji o Filmie z XTB

Jak wspomniano, to jedna z najważniejszych opcji naszego narzędzia – wbudowany drapacz (scraper) Filmweb.

Tutaj winniśmy podkreślić ogromny wkład twórców strony Filmweb. Należy się im ogromny szacunek za stworzenie drugiej co do wielkości bazy danych filmów w Internecie!
Jedynie dzięki stronie www.filmweb.pl ta część silnika jest w stanie działać!

Silnik XBMC Toolbox różni się znacząco od pluginu dla XBMC. Główną różnicą (zaletą ?) jest wpływ użytkownika na dane zanim zostaną ostatecznie wpisane do biblioteki.
Minusem jest brak pobierania informacji o zwiastunach filmowych (na liście to-do).

Program został zoptymalizowany do obsługi poprzez klawiaturę (operacje myszą trwają dużo dłużej) tak więc każda z opcji dostępna jest poprzez kombinację lewy Alt – podkreślona litera (np. alt-g dla Get data) program też stara się podświetlać odpowiednie pola aby ułatwić nawigację.

Tak więc, aby pobrać informację ze strony Filmweb należy nacisnąć alt-F. Tutaj musimy uzbroić się w cierpliwość, gdyż drapacz musi pobrać wiele istotnych informacji (w tym zdjęcia) więc czas oczekiwania może wahać się od kilku sekund do kilku minut (w zależności od szybkości łącza i ilości danych do pobrania)

Po tym system automatycznie zapyta czy zapisać plik NFO (patrz opis wyżej). Jeżeli jednak wcześniej chcemy poprawić jakieś dane odpowiadamy oczywiście „Nie”, dokonujemy zmian i klikamy przycisk Save NFO

Na uwagę zasługują jeszcze 2 opcje:

 • Auto mode – jeżeli zaznaczona [x] wówczas dla nie dodanych do biblioteki filmów zostanie uruchomiony automatyczny proces rozpoznawania filmów (tożsame z kliknięciem na każdy wiersz z osobna i wybranie alt-F). Jeżeli scraper znajdzie więcej niż 1 pasujący do tytułu film proces rozpoznawania dla danego tytułu zostanie pominięty
 • Use 1st – działa z Auto mode, przy zaznaczeniu tej opcji zawsze zostanie wybrany 1 pasujący wpis i rozpoznanie będzie kontynuowane

Dodatkowe przyciski związane z rozpoznawaniem:

 • Lupa – podgląd ostatnio odnalezionej strony filmweb
 • Kula ziemska – otworzenie strony filmweb w domyślnej przeglądarce
 • From Clipboard – ręczne rozpoznanie filmu na podstawie adresu www skopiowanego do schowka (użytkownik może chcieć samodzielnie odszukać film w przeglądarce, wystarczy wówczas skopiować adres www i skorzystać z tej opcji)

Inne funkcje Movie Info

 

W górnej części okna znajdują się przyciski ułatwiające filtrowanie / wyszukiwanie danych (funkcje widoków), są to:

 • Del – usuwa aktualnie podświetloną kolumnę
 • Year Check – widok pomocny przy weryfikowaniu rozpoznanego (przez scraper) roku
 • Not found – widok pomocny przy analizowaniu filmów niedodanych do biblioteki
 • […] – umożliwia wybranie katalogu za pomocą myszy (zamiast wpisywania całej ścieżki)

Pozostałe funkcje (przyciski) to:

 • Clear data – czyści wszystkie dane wprowadzone jako opis filmu
 • Change Dir Name – zmienia nazwę folderu z filmem na taką jaka widnieje w polu TItle. Przy zaznaczonej opcji [x] Use CBMC title/year nazwa folderu zmieniana jest na podstawie biblioteki wg wzorca: nazwa polska – nazwa angielska (rok)
 • Title form Dir – wstawia do pola Title nazwę katalogu w jakim znajduje się film
 • Find title – szuka nazwy filmu poprzez gogle (na podstawie nazwy pliku). Pierwsza odnaleziona pozycja wrzucany jest do pola Title
 • Open Dir– otwiera katalog zawierający film (można również 2x kliknąć na tabeli z danymi)
 • Del NFOs – kasuje pliki nfo dla zaznaczonych wierszy
 • Remove from Lib – wyrzuca aktualny wpis z biblioteki XBMC (przydatne do automatycznego pobrania zmian – patrz poprzednia część artykułu)

Kolumny tabeli można oczywiście przesuwać, zmieniać rozmiar (podwójne kliknięcie na linie pomiędzy kolumnami automatycznie dopasuje szerokość kolumny do jej zawartości), a co ważniejsze sortować (poprzez kliknięcie nagłówka kolumny).

W ten sposób możemy prowadzić inne analizy i potrzebne rekoncyliacje.

Filmy opisane po angielsku

Jak opisywaliśmy w poprzednich artykułach drapacz FIlmweb w przypadku gdy nie udaje mu się odnaleźć filmu w zasobach FIlmweb skorzysta z imdb, tym samym użyte metadane będą w języku angielskim.

Aby szybko zidentyfikować takie filmy najlepiej posortować dane w XTB po gatunku filmu (Genre) – następnie przejrzeć te angielskojęzyczne (Np. Comedy, Action). Uwaga! Niektóre gatunki mają takie same nazwy w obu językach (np. Sci-Fi, Horror)

W przypadku wykrycia angielskich opisów użytkownik ma do wyboru:

 • Poprawić nazwę katalogu ułatwiając wbudowanemu w XBMC drapaczowi rozpoznanie (patrz opis wyżej) – wcześniej zaleca się wykasowanie filmu z biblioteki (opcja „Remove from LIB”)
 • Rozpoznać film bezpośrednio z XBMC toolbox, z wykorzystaniem wbudowanego weń drapacza (patrz dalsza część artykułu)
 • Samemu wpisać odpowiednie informacje we wszystkie pola opisujące film i wybranie opcji „Save NFO

Brak Podstawowych informacji

Pobierając dane za pomocą funkcji Get Data XBMC Toolbox sprawdza podstawowe dane i w przypadku ich braku wyświetla odpowiednią informację.

Do podstawowych danych należy:

 • [F] Fanart
 • [P] Poster (zdjęcie)
 • [D] Description (opis)
 • [I] Info (plik Nfo)
 • [L] folder.jpg (ikona folderu)

Jeżeli w/w dane zostaną wykryte XTB wyświetli znacznik „X” w odpowiedniej kolumnie, w przypadku braku komórka zostanie pusta.

Aby szybko odszukać brakujące elementy należy posortować po interesującym nas elemencie (np. Fanart -> F) układając na górze tabeli elementy puste, następnie w zależności od typu brakującego elementu podejmujemy odpowiednią akcję:

 • [F] Fanart – próbujemy ponownie rozpoznać, lub sami szukamy w Internecie zdjęcia filmu (np. poprzez gogle / obrazy), następnie wklejamy link. XTB automatycznie pobierze obraz
 • [P] Poster (zdjęcie) – próbujemy ponownie rozpoznać, lub sami szukamy w Internecie zdjęcia filmu (np. poprzez gogle / obrazy), następnie wklejamy link. XTB automatycznie pobierze obraz jak również stworzy plik folder.jpg na jego bazie
 • [D] Description (opis) – próbujemy ponownie rozpoznać, lub sami wpisujemy opis filmu
 • [L] folder.jpg (ikona folderu) – patrz [P]
 • [I] Info (plik Nfo) – używamy przycisku Save NFO

Po poprawieniu jakichkolwiek danych oczywiście należy zawsze na końcu zapisać plik nfo a następnie w XBMC wybrać z menu kontekstowego (klawisz C) opcję Przeszukaj nowe materiały.
Uwaga! W przypadku gdy zmieniane były nazwy folderów należy w opcjach Video XBMC wybrać operację Czyszczenie biblioteki.

Jak wspominaliśmy na początku artykułu aplikacja jest w fazie rozwojowej (Beta), niemal codziennie nanoszone są poprawki i usprawnienia. Zachęcamy do śledzenia forum gdzie publikowane będą wszystkie zmiany i poprawki, dyskusje jak również do działu z artykułami, gdzie będziemy się starać szerzej opisywać każdą ważniejszą, nowowprowadzaną funkcjonalność.

 

Tekst pozyskany z archiwalnej wersji strony kodi.org.pl – Napisany przez autora bloga.

Posts created 70

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.