Porządki w bibliotece. Zmiana nazw. Część 4

W artykule opiszemy kolejne dwie ciekawe funkcjonalności naszego narzędzia XBMC Toolbox (dostępne od wersji 0.3): zaawansowane wykrywanie duplikatów plików oraz seryjna korekta nazw plików i seriali. W czasach terabajtowych dysków wyszukiwanie i czyszczenie zduplikowanych materiałów, jak również ręczna korekta nazw (np. w przypadku seriali) może być bardzo czasochłonnym – a przede wszystkim nudnym zajęciem…

Zaawansowane wykrywanie duplikatów

Funkcjonalność wykrywania / czyszczenia duplikatów znajdziemy na zakładce Duplicated files. Podobnie jak w przypadku większości opcji XTB należy podać ścieżkę do folderu który ma być przeszukany, oraz nacisnąć przycisk Similar files / duplicates. W wyniku zostanie zapełniona tabela Results, a wszystkie duplikaty zostaną zaznaczone na czerwono (jak pokazano na przykładowym screenie niżej).
Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego (jest masę darmowych programów wyszukujących duplikaty), gdyby nie podstawowa cecha tej funkcjonalności: wyszukiwanie słów kluczowych w nazwach plików. Oznacza to iż bez względu na kolejność w jakiej zostaną znalezione słowa XTB stara się określić prawdopodobieństwo wystąpienia duplikatu (kolumna percent)

 

W tabeli Results (rezultaty) widzimy nazwę pliku (file name), jego ścieżkę (path) oraz listę wykrytych słów (words) w kolejności alfabetycznej, na podstawie których podawana jest ilość znalezionych słów (words found) oraz procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia duplikatu (percent).
Znajdziemy tam również dodatkowe przyciski:
•    Show duplicates only – pokazuje jedynie pliki które oznaczone są jako możliwe duplikaty (czerwone wiersze)
•    Open directory – otwiera katalog w którym znajduje się film
•    Open selected – uruchamia podgląd filmu (w domyślnym odtwarzaczu)
•    Delete selected – kasuje (z dysku) film z aktualnie podświetlonego wiersza

Poza przyciskami na zakładce znajduje się panel konfiguracyjny  z dodatkowymi opcjami przeszukiwania:
•   Min match rate – określa dolny próg procentowy, od którego filmy uznawane są za duplikaty
•    Min word length – minimalna długość słowa – wyrazy o mniejszej długości będą ignorowane
•    Ignore national (characters) – ignoruje znaki diakrytyczne (np „ź” będzie traktowane jako „z” itp.)
•    Skip numbers – ignorowane będą wszelakie cyfry (np. rok produkcji)
•    Words separator – znaki uznawane za separatory słów (oddzielone znakiem „|”). Poza standardową spacją, często zdarza się że kolejne słowa w nazwie pliku oddzielone są np. kropką lub znakiem podkreślenia
•   Skipped words – ignorowane słowa / znaki (oddzielone znakiem „|”). Np. może to być „Kopia” jak również znak kropki itp.
•   Ignore between – znaki ograniczające, pomiędzy którymi ciąg znaków będzie ignorowany (oddzielone znakiem „|”). Np. mogą to być nawiasy okrągłe, ostre, kwadratowe, jak również i znaki podkreślenia. Np. jeżeli nazwa filmu wygląda tak przykładowy film [720p], wówczas podanie ustawienie „[]” powoduje że ciąg znaków „[720p]” zostanie zignorowany.

 

Seryjna zmiana nazw plików

Porządkując materiały wideo wielokrotnie zachodzi potrzeba uporządkowania / ujednolicenia nazw. Dzięki XBMC Toolbox użytkownik ma możliwość automatyzacji tego (nuidnego) procesu.
Funkcjonalność seryjnej zmiany nazw jest dostępna na zakładce Rename Files.

Proces podzielony został na 2 tryby:
•    Prepare to rename – przygotowanie plików do zmiany nazwy
•    Rename – faktyczna zmiana nazw zgodnie z propozycją wyświetlaną w tabeli

Tak więc po podaniu ścieżki do materiałów (path to scan) użytkownik powinien kliknąć przycisk (1) Prepare…  i po weryfikacji propozycji (i/lub ręcznej edycji propozycji) nacisnąć przycisk (2) Rename! Informacja czy zmiana się powiodła wyświetlana będzie w kolumnie Rename result. Pozostałe kolumny informują o ścieżce do pliku (path), oryginalnej nazwie pliku (Org File Name) oraz proponowanej (nowej) nazwie pliku (new file name) – nazwę tę można ręcznie pobawić.
Podobnie do detekcji duplikatów użytkownik ma możliwość dodatkowej konfiguracji narzędzia:

•    Ignore national (characters) – ignoruje znaki diakrytyczne (np „ź” będzie traktowane jako „z” itp.)
•    Skip numbers – ignorowane będą wszelakie cyfry (np. rok produkcji)
•    Words separator – znaki uznawane za separatory słów (oddzielone znakiem „|”). Poza standardową spacją, często zdarza się że kolejne słowa w nazwie pliku oddzielone są np. kropką lub znakiem podkreślenia
•   Skipped words – ignorowane słowa / znaki (oddzielone znakiem „|”). Np. może to być „Kopia” jak również znak kropki itp.
•    Ignore between – znaki ograniczające, pomiędzy którymi ciąg znaków będzie ignorowany (oddzielone znakiem „|”). Np. mogą to być nawiasy okrągłe, ostre, kwadratowe, jak również i znaki podkreślenia. Np. jeżeli nazwa filmu wygląda tak przykładowy film [720p], wówczas podanie ustawienie „[]” powoduje że ciąg znaków „[720p]” zostanie zignorowany.
•    Replace words – zastępowanie słów: w polu oryginal użytkownik wpisuje  wyraz / znak do zastąpienia, a w polu replace by jakim wyrazem ma być zastąpiony. Oczywiście można podać wiele słów do odnalezienia i zastąpienia (oddzielając je znakiem „|”)
Zmiana nazw seriali

Dodatkową opcją dostępną na zakładce „Rename files” jest możliwość automatycznej zmiany nazwy / numeracji seriali. Opcja ta jest dostępna po włączeniu części TV Show (przycisk ON/OFF).
Uwaga!  Zmiana nazw seriali zadziała jedynie wówczas, gdy uprzednio wylistowane były pliki opcją Prepare Files – co komunikuje program stosowną informacją…

Jak widać na powyższym screenie panel TV Show zawiera również kilka opcji konfiguracyjnych:
•    Show name – nazwa serialu
•    Episode start – numer od którego startujemy z numeracją odcinków
•    (Episode) number length – maksymalna długość numeru odcinku (uzupełniana zerami)
•    Series number – numer sezonu (serii)
•    (Episode) number length – maksymalna długość numeru zesonu (uzupełniana zerami)

Widoczny jest również dodatkowy przycisk „Move All to Series X-subfolder”, którego kliknięcie powoduje przesunięcie wszystkich wylistowanych plików do podkatalogu Series X, gdzie X jest ustawionym numerem Sezonu.
Jak pamiętamy z poprzednich artkułów właściwe nazewnictwo seriali to:
Nazwa Serialu \ Series X\Nazwa serialu – sXeY – nazwa odcinka (co też pokazane jest jako podpowiedź w dolnej części okna)
Zatem chcąc posprzątać Seriale wykonujemy:
(1)    Prepare to Rename (z Rename Files -> ON)
(2)    Prepare to Rename (z TV Show -> ON)
(3)    Rename !

Mamy nadzieję że uznacie opcje zmiany nazw  za pomocną.

 

Tekst pozyskany z archiwalnej wersji strony kodi.org.pl – Napisany przez autora bloga.

Posts created 70

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.