KODI Fanklub PolskaWłasna lista kanałów IPTV z użyciem wbudowanej wtyczki w KODI

Własna lista kanałów IPTV z użyciem wbudowanej wtyczki w KODI - 4.2 out of 5 based on 10 votes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (10 glosow)

 W poniższym artykule przedstawię możliwość dostępną domyślnie od wersji Gotham. W tej wersji mianowicie domyślnie została dołączona wtyczka PVR IPTV Simple Client, która jest kompatybilna z modułem Telewizja w XBMC/Kodi.

 

Tak więc zaczynamy od ustawienia programu i wtyczki:

 1. Uruchamiamy XBMC/Kodi.

 2. Przechodzimy do ustawień (System>Ustawienia). Następnie wybieramy lewej strony Telewizja, zaś w zakładce Ogólne należy zaznaczyć opcję Aktywne.

 3. Jeżeli nie używaliśmy wcześniej żadnego klienta TV, to otrzymamy komunikat o braku aktywnego klienta TV. Naciskamy OK i zostajemy przeniesieni do listy dostępnych wtyczek PVR.

 4. Wybieramy interesującą na wtyczkę – PVR IPTV Simple Client.

 5. Zaznaczamy opcję Włącz.

 6. Wtyczka jest już gotowa, ale brakuje nam listy kanałów, więc tymczasowo minimalizujemy Kodi (przypomnę, że z trybu pełnego ekranu można w systemie Windows wyjść skrótem klawiszowym Alt+Enter).

 

Przygotowujemy plik z listą kanałów:

 1. Otwieramy Notatnik (lub inne prosty edytor tekstowy, np. Notepad+).

 2. Tworzymy nowy plik testowy, o następującej strukturze.

 

#EXTM3U

#EXTINF:-1 tvg-id="NAZWA_DO_EPG" tvg-logo="NAZWA_DO_GRAFIKI" group-title="",NAZWA_WYŚWIETLANA
ADRES_KANAŁU_ONLINE

 

Gdzie w pierwszej linijce zawsze musi się znajdować ciąg #EXTM3U

Każdy kanał składa się z dwóch linijek tekstu (pierwszej opisowej i drugiej z adresem strumienia kanału).

 

 

Kolejno umieszczamy w miejscach oznaczeń (na czerwono) właściwe nazwy, czyli:

 • NAZWA_DO_EPG – nazwa niezbędna do pobierania listy aktualnie nadawanego programu i kolejnych w przewodniku EPG (zostanie to opisane przy konfigurowaniu wtyczki PVR IPTV Simple Client).

 • NAZWA_DO_GRAFIKI – nazwa pliku w formacie PNG lub JPG (bez rozszerzenia) przypisanego danemu kanałowi, ścieżka do plików może być lokalna lub można użyć gotowych pakietów grafik online. Pole to jest opcjonalne, jeżeli nie potrzebujemy pliku z ikoną obok nazwy kanału nie umieszczamy w ogóle znacznika tvg-logo="x".

 • NAZWA_WYŚWIETLANA – nazwa widoczna na liście kanałów.

W drugiej linijce – ADRES_KANAŁU_ONLINE – znajduje się link bezpośredni do strumienia online
(mogą mieć różne formy, np. rtmp://88.10.10.18/live/kanal lub http:// 88.10.10.18:5555 lub mms://jakas.strona.tv/kanal).

Poniżej znajduje się prosta lista z kilkoma kanałami serwisu EskaGO. Użyjemy jej w naszym przykładowym pliku dla Kodi.

#EXTM3U

#EXTINF:-1 tvg-id="Eska TV" tvg-logo="eska" group-title="",Eska TV
rtmp://stream.smcloud.net/live2/eskatv/eskatv_360p

#EXTINF:-1 tvg-id="Eska Best Music" tvg-logo="eska_best_music" group-title="",Eska Best Music
rtmp://stream.smcloud.net/live2/best/best_480p

#EXTINF:-1 tvg-id="Eska Party" tvg-logo="eska_party" group-title="",Eska Party
rtmp://stream.smcloud.net/live2/eska_party/eska_party_360p

#EXTINF:-1 tvg-id="Eska Party" tvg-logo="eska_party" group-title="",Eska Party HD
rtmp://stream.smcloud.net/live2/eska_party/eska_party_720p

#EXTINF:-1 tvg-id="Eska Rock" tvg-logo="eska_rock" group-title="",Eska Rock
rtmp://stream.smcloud.net/live2/eska_rock/eska_rock_360p

#EXTINF:-1 tvg-id="Eska Rock" tvg-logo="eska_rock" group-title="",Eska Rock HD
rtmp://stream.smcloud.net/live2/eska_rock/eska_rock_720p

#EXTINF:-1 tvg-id="VOX TV" group-title="",VOX TV HQ
rtmp://stream.smcloud.net/live2/vox/vox_480p

#EXTINF:-1 tvg-id="Wawa TV" tvg-logo="wawa" group-title="",Wawa TV
rtmp://stream.smcloud.net/live2/wawa/wawa_360p
 
#EXTINF:-1 tvg-id="Wawa TV" tvg-logo="wawa" group-title="",Wawa TV HD
rtmp://stream.smcloud.net/live2/wawa/wawa_720p

 

 1. Zamieszczamy w pliku tekstowym stworzoną listę kanałów TV (np. kopiujemy powyższy przykład).

 2. Zapisujemy plik tekstowy za pomocą opcji Zapisz jako...

 3. Wybieramy ścieżkę zapisu i nadajemy plikowi nazwę z rozszerzeniem .m3u – u mnie będzie to C:\iptv.m3u

 

Gotowy przykładowy plik do pobrania tutaj (PPM->Zapisz element docelowy jako).

Mamy gotowy plik z kanałami, możemy więc dokończyć konfigurowanie wtyczki:

 1. Wybieramy w panelu wtyczki Konfiguruj.

 2. Jesteśmy w zakładce Ogólne. Ustawiamy:

 • Lokalizacja: Ścieżka lokalna

 • Ścieżka listy odtwarzania m3u: (klikamy i wskazujemy nasz plik na dysku – u mnie C:\iptv.m3u

Możemy jeszcze ustawić inne zakładki – Ustawienia przewodnika kanałów:

 • Lokalizacja: Ścieżka zdalna

 • W drugim wierszu, radzę użyć któregoś z dostępnych i aktualizowanych plików xml – wpisujemy jedną ze ścieżek:

 • http://mods-kodi.pl/epg/EPG.xml

 • http://logo.iptvlive.orgOstatnia zakładka – Logo kanałów:

  • Lokalizacja: Ścieżka lokalna

  • Folder logo kanałów: tworzymy dowolny katalog, w którym umieszczamy grafiki (najlepiej w proporcjach kwadratowych) o nazwach takich jak w pliku z listą naszych kanałów.

  • Możemy też skorzystać z gotowca, czyli użyć Ścieżki zdalnej i adresu: http://logo.iptvlive.org

  • Akceptujemy opcje (OK) i dostajemy komunikat o konieczności restartu wtyczki – zatwierdzamy OK.

  • W prawy dolnym rogu pokazuje się na chwilę informacja o tym, że nowe kanały zostały wczytane.

  • Wracamy więc do głównego ekranu i ukazuje się nam nowe menu o nazwie TELEWIZJA. Z podmenu wybieramy Kanały.

  • Mamy swoją listę kanałów z dostępnym EPG (w naszym przykładzie tylko dla kanału Eska TV). Możemy wybrać dowolny kanał i cieszyć się telewizją online w naszym Kodi. Polecam także inny widok, czyli Przewodnik – dostępny po najechaniu na boczny panel po lewej stronie.

  •  

    

    
 
Informacje o Autorze:
Author: moras86

Zaloguj się aby skomentować
Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 1 ).

Aby kontynuować, pokaż nam kim jesteś