Własne skróty klawiszowe

XBMC daje również możliwość przypisania własnych skrótów klawiszowych. Użytkownik może przedefiniować istniejące skróty klawiszowe, jak również stworzyć nowe do pozostałych funkcjonalności XBMC.

Możliwość ta jest również niesamowicie pomocna jeżeli używamy programowalnego pilota.

W artykule przedstawimy w jaki sposób dodać skróty klawiszowe do podstawowych modułów XBMC (muzyka, zdjęcia, filmy, pogoda, ulubione), które później można łatwo przypisać do funkcji pilota (jeżeli ktoś posiada) lub przywoływać za pomocą klawiatury.

Skróty klawiszowe w XBMC definiujemy za pomocą pliku keyboard.xml (przykładowy plik w dziale download), umieszczonego w katalogu keymaps (standardowo C:\Documents and Settings\nazwa_uzytkownika\Dane aplikacji\XBMC\userdata\keymaps)

Składnia jest bardzo prosta – w uproszczeniu:
<klawisz mod=klawisz_funkcyjny>  funkcja </klawisz>

Przykładowo, aby kombinacji CTRL+M przypisać wywołanie okna muzyki należy dodać poniższą linię: <m mod=”ctrl”> ActivateWindow(music) </m>

Tekst pozyskany z archiwalnej wersji strony kodi.org.pl – Napisany przez autora bloga.

Posts created 70

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.