Wystartować z KODI Część 2: Dodanie filmów do biblioteki.

W pierwszej części artykułu przedstawiono w jaki sposób należy przygotować pliki multimedialne do współpracy z KODI. Mając to żmudne *)  zadanie za sobą, możemy przystąpić w końcu do ułożenia przysłowiowej wisienki na szczycie tortu – czyli dodanie wszystkich folderów do biblioteki i obejrzenie KODI w akcji!

Zapraszamy do lektury drugiej części artykułu, w którym krok po kroku opiszemy niezbędne ku temu czynności.

 

*) Jak pisaliśmy zadanie to można sobie sporo ułatwić korzystając z tzw. media managerów, w tym tworzonym przez nasz team xbmc-toolbox’em (patrz artykuły temuż poświęcone)

Początkowe ustawienia KODI

Zmiana języka na polski

Jako pierwszy krok konfiguracyjny w dostosowywaniu KODI do naszych realiów zmienimy język aplikacji na polski. Aby tego dokonać należy wybrać z głównego menu opcję SYSTEM, następnie Appearance, i dalej z menu po lewej International i zmienić ustawienie Language na „Polish”. Po zmianie należy poczekać ok. 1s aby system zmienił również Region i zestaw znaków.

Dodanie multimediów do KODI

Krok ten jest kluczowym w całym procesie, bez niego KODI nie będzie wiedział gdzie szukać materiałów, jak również nie będzie pobierał dodatkowych informacji do biblioteki (np. opisów filmów, obsady, okładek itp).

Jest też on często pomijany przez początkujących użytkowników KODI, dzięki czemu (albo raczej przez co) nie korzystają oni z pełni możliwości programu…

Filmy

Pobranie rodzimego drapacza (Filmweb)

KODI jest domyślnie skonfigurowany do pracy z drapaczem IMDB, który pobiera dane z największej na świecie bazy danych www.imdb.org – niestety mimo, iż\ opcje drapacza pozwalają zmienić preferowany język na polski, w praktyce pobierany jest angielskojęzyczny materiał.

Aby informacje były prezentowane w języku polskim należy zainstalować odpowiedni (rodzimy) drapacz pobierający informację z Filmweb (drugiej co do wielkości bazy danych o filmach na świecie!)

Należy zatem (będąc w sekcji Video) wybrać opcję „wtyczki filmów” / „Pobierz więcej…” *), następnie wyjść poziom wyżej (poprzez przewinięcie listy na samą górę i wejście w pozycję oznaczoną jako  „…”). Teraz musimy wejść w opcję „O filmie” i z listy dostępnych dodatków wybrać Filmweb, następnie „Instaluj”.

*) Uwaga: przy pierwszym uruchomieniu KODI okno „pobierz więcej” może być puste przez kilka(naście) sekund – aplikacja łączy się z repozytorium i pobiera listę dostępnych wtyczek – nie wyświetla jednak żadnego komunikatu o tym procesie, co może być mylące dla początkującego użytkownika – należy po prostu chwilkę poczekać dając czas KODI na zapełnienie listy

Teraz możemy ponownie wrócić do sekcji „Video” (kilka razy klawisz ESC oraz klik na „…”) oraz wybrać opcję „Dodaj źródło” *), następnie poprzez opcję „Przeglądaj” wybrać uprzednio przygotowany katalog „Filmy” **) i nacisnąć OK.

*)  Czasami (zwykle po reinstalacji) opcja „dodaj źródło” się nie pojawia – pomaga wówczas kilkukrotne wciśnięcie klawisza „Backspace”

**) KODI umożliwia dodanie „za jednym zamachem” kilku różnych katalogów w tym kroku. Np. jeżeli masz kilka  katalogów w których znajdują się filmy, możesz je wielokrotnie dodawać do listy i nadać im jedną nazwę np. „Moje Filmy”.

My jednak zgodnie z opisem w cz.1 posiadamy jeden główny katalog „Filmy”, który dodamy i skonfigurujemy do pracy z drapaczem „Filmweb”.

I w tym momencie przechodzimy do sedna sprawy (Uwaga! Krok często pomijany przez początkujących) – wskazanie KODI co znajdować się będzie w podanym zasobie, oraz wybór drapacza. Bardzo ważną opcją do zaznaczenia jest tutaj informacja iż każdy film znajdował się będzie w oddzielnym folderze.

Następnie wybieramy „OK”, KODI zapyta nas o to czy chcemy przeskanować dysk w poszukiwaniu nowych materiałów – odpowiadamy „Tak” i czekamy cierpliwie do ukończenia procesu. W zależności od ilości zgromadzonych materiałów proces ten może potrwać od kilku minut do kilku(nastu) godzin!

Co robi drapacz (scraper) ?

  • pobiera informacje o filmie (tytuł, recenzja, ocena, obsada, trailer itp.)
  • pobiera plakat filmu, prezentowany później jako „okładka filmu” w widoku biblioteki
  • pobiera fanart (zwykle scenę z filmu), prezentowany jako tło w niektórych widokach
  • dodaje film do biblioteki (bazy danych KODI)

Scraper Filmweb, nie mogąc pobrać danych z Filmweb próbuje w ostateczności pobrać je z IMBD, wówczas (oczywiście) zobaczymy je w języku angielskim..

Uwaga! Po ukończonym procesie ogromnie polecamy zrobienie kopi zapasowej biblioteki (zob. artykuł „Kopia bezpieczeństwa”)

Po zakończonym procesie powinieneś mieć możliwość przeglądania filmów w trybie biblioteki (Nowa opcja „FILMY” w menu głównym).

Gdyby jednak (pomimo dodania filmów do biblioteki) nowa opcja (FILMY) nie pojawiła się – należy wejść do ustawień skóry poprzez wybór z głównego menu SYSTEM/ Wygląd/Skóra/Ustawienia//Ekran główny oraz odznaczyć opcję [  ] Ukryj Filmy

Wracając do głównego menu powinniśmy widzieć już dodatkowe menu „Filmy”, którego wybranie powinno nam pokazać wszystkie zindeksowane filmy z naszej biblioteki.

 

Domyślna skóra KODI dostarcza również kilka ciekawych sposobów prezentowania biblioteki. Aby je zmieniać i wybrać najbardziej odpowiadający wymaganiom należy wcisnąć klawisz strzałki w górę, wyświetli się menu z lewej strony, gdzie zmieniając opcję „Widok” możemy zmienić wspomniany sposób prezentacji biblioteki.

 

Zachęcamy do poeksperymentowania z dostępnymi widokami, na pewno każdy znajdzie odpowiedni dla siebie, niejednokrotnie zaskakując  również swoich znajomych 🙂

 

Tekst pozyskany z archiwalnej wersji strony kodi.org.pl – Napisany przez autora bloga.

Posts created 70

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.