Ambilight dla Raspberry + Openelec lub OSMC + LED WS2801 + hyperion

Jako posiadacz kilku “Malinek zastanawiałem się jak jeszcze mógłbym rozszerzyć ich możliwości. Zainteresowałem się możliwościami jakie daje system AMBILIGHT podłączony do XBMC/KODI/OSMC na platformie Radebergery. W niniejszym artykule opiszę w jaki sposób, niskim nakładem środków i przy odrobinie zacięcia można samodzielnie stworzyć taki system.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.