advancedsettings.xml – Czyli zaawansowana konfiguracja.

Jeśli jesteś użytkownikiem XBMC i brakuje Ci niektórych opcji konfiguracji. Chciałbyś spersonalizować działanie swojego Media Center tak aby było bardziej wygodne w użytkowaniu. Deweloperzy XBMC stworzyli narzędzie pozwalające edytować bardziej zaawansowane funkcje programu. Jest nim plik o nazwie advancedsettings.xml w którym umieszcza się odpowiednio przygotowane ustawienia.

Domyślnie plik advancedsettings.xml nie istnieje. Musi być stworzony przez użytkownika w katalogu userdata mieszczącym się w zależności od posiadanego systemu operacyjnego:

Windows XP – C:Documents and Settings[użytkownik]Application DataXBMCuserdata
Windows 7/Vista – C:Users[użytkownik]AppDataRoamingXBMCuserdata
Portable Mode – [folder z instalacją XBMC]portable_datauserdata
OS X – /Users/[użytkownik]/Library/Application Support/XBMC/userdata
Apple TV 1 – /Users/frontrow/Library/Application Support/XBMC/userdata
iOS – /private/var/mobile/Library/Preferences/XBMC/userdata
iDevice – /private/var/mobile/Library/Preferences/XBMC/userdata

Struktura pliku powinna wyglądać w ten sposób:

<advancedsettings>
<setting>wartość</setting>

<setting>wartość</setting>
</advancedsettings>

Poniżej zostały opisane poszczególne dostępne opcje:

1. <loglevel>

Poziom debugowania błędów i informacji. Atrybut hide jest opcjonalny.

<loglevel hide=”atrybut”>opcja</loglevel>

Atrybuty:
true – ukrywa możliwość włączenia/wyłączenia debugowania w opcjach programu.
false – uruchomione debugowanie będzie przełączane pomiędzy poziomami logowania (0 – minimalna ilość informacji) (2 – maksymalna ilość informacji)

Opcje:
-1 – wyłączone
0 – domyślna opcja, tylko błędy
1 – ważniejsze informacje
2 – użycie pamięci, procesora oraz fps
3 – użycie pamięci, procesora oraz fps oraz połączenia sieciowe

Przykład:

<loglevel hide=”false”>3</loglevel>

2. <packagefoldersize>


Ilość w MB zapisanych i przetrzymywanych wersji dodatków.

Przykład:

<packagefoldersize>800</packagefoldersize>

3. <skiploopfilter>

Ilość prób dla filtra do porzucenia klatek przy dekodowaniu h264. Może być pomocne aby poprawić wydajność urządzeń przy dekodowaniu h264. Zmniejsza użycie procesora zarazem zmniejszając jakość.

Opcje:
-16 – Żadnej
0 – Domyślna, opuszcza tylko puste klatki
8 – Domyślna dla ATV, opuszcza klatki non-reference
16 – Opuszcza wszystkie klatki bi-dir
32 – Opuszcza wszystkie klatki non-key
48 – Opuszcza wszystkie klatki

Przykład:

<skiploopfilter>8</skiploopfilter>

4. <cddbaddress>

Adres internetowej bazy CDDB. Możesz ustawić inny jeśli istnieje bardziej odpowiedni.

5. <enableairtunesdebuglog>

Włącza logowanie dla libshairport używane przez AirTunes. Domyślnie wyłączone ponieważ strasznie spamuje.

Przykład:

<enableairtunesdebuglog>1</enableairtunesdebuglog>

6. <airtunesport>

Zmienia port nasłuchiwania dla serwera AirTunes.

7. <airplayport>

Zmienia port nasłuchiwania dla serwera AirPlay.

8. <detectasudf>

Ustawia wykrywanie dysków ISO9660/UDF jako UDF.

Opcje:
true – włączone
false – domyślnie wyłączone

9. <virtualshares>

Wirtualne udostępnianie dla dodatków np. last.fm lub inne źródłą shoutcast.

Opcje:
true – domyślnie włączonie
false – wyłączone

10. <pictureextensions>

Lista dodatkowych rozszerzeń plików dla Zdjęć.

Opcje:
add – dodaje roszerzenie
remove – usuwa rozszerzenie

Domyślne rozszerzenia:

.png .jpg .jpeg .bmp .gif .ico .tif .tiff .tga .pcx .cbz .zip .cbr .rar .m3u

Przykład:

<pictureextensions>
<add>.ex1|.ex2</add>
<remove>.ex3|.ex4</remove>
</pictureextensions>

11. <musicextensions>

Lista dodatkowych rozszerzeń plików dla Muzyki.

Opcje:
add – dodaje rozszerzenie
remove – usuwa rozszerzenie

Domyślne rozszerzenia:

.nsv .m4a .flac .aac .strm .pls .rm .mpa .wav .wma .ogg .mp3 .mp2 .m3u .mod .amf .669 .dmf .dsm .far .gdm .imf .it .m15 .med .okt .s3m .stm .sfx .ult .uni .xm .sid .ac3 .dts .cue .aif .aiff .wpl .ape .mac .mpc .mp+ .mpp .shn .zip .rar .wv .nsf .spc .gym .adplug .adx .dsp .adp .ymf .ast .afc .hps .xsp

Przykład:

<musicextensions>
<add>.ex1|.ex2</add>
<remove>.ex3|.ex4</remove>
</musicextensions>

12. <videoextensions>

Lista dodatkowych rozszerzeń plików dla Filmów.

Opcje:
add – dodaje rozszerzenie
remove – usuwa rozszerzenie

Domyślne rozszerzenia:

.m4v .3gp .nsv .ts .ty .strm .rm .rmvb .m3u .ifo .mov .qt .divx .xvid .bivx .vob .nrg .img .iso .pva .wmv .asf .asx .ogm .m2v .avi .bin .dat .dvr-ms .mpg .mpeg .mp4 .mkv .avc .vp3 .svq3 .nuv .viv .dv .fli .flv .rar .001 .wpl .zip

Przykład:

<videoextensions>
<add>.ex1|.ex2</add>
<remove>.ex3|.ex4</remove>
</videoextensions>

13. <discstubextensions>

Lista dodatkowych rozszerzeń plików dla Dysków.

Opcje:
add – dodaje rozszerzenie
remove – usuwa rozszerzenie

Domyślne rozszerzenia:

.disc

Przykład:

<discstubextensions>
<add>.dvd|.blu</add>
<remove>.cd|.vhs</remove>
</discstubextensions>

14. <languagecodes>

Tłumaczenia dla tytułów i nazw audio.

Przykład:

<code><short>alt</short><long>Alternate</long></code>

15. <sorttokens>

Lista przedrostków które będą ignorowane przy sortowaniu.

Przykład:

<sorttokens>
<token>the</token>
</sorttokens>

16. <samba>

<samba>
<!– strona kodowa dla nazw plików !–>
<doscodepage></doscodepage>
<!– timeout (w sekundach) !–>
<clienttimeout>10</clienttimeout>
<!– false wyłącza smb stat() dla dużych plików aby przyspieszyć wczytywanie !–>
<statfiles>true</statfiles>
</samba>

17. <moviestacking>

Algorytm do tworzenia wieloczęściowych plików w jeden na podstawie wyrażeń regularnych (RegExp).
Wyrażenie regularne musi zawierać cztery wyrażenia.

Domyślnie:

<moviestacking>
<!– <cd⁄dvd⁄part⁄pt⁄disk⁄disc⁄d> <0-N> !–>
<regexp>(.*?)([ _.-]*(?:cd|dvd|p(?:ar)?t|dis[ck]|d)[ _.-]*[0-9]+)(.*?)(.[^.]+)$</regexp>
<!– <cd⁄dvd⁄part⁄pt⁄disk⁄disc⁄d> <a-d> !–>
<regexp>(.*?)([ _.-]*(?:cd|dvd|p(?:ar)?t|dis[ck]|d)[ _.-]*[a-d])(.*?)(.[^.]+)$</regexp>
<!– movienamea-xvid.avi, movienameb-xvid.avi !–>
<regexp>(.*?)([ ._-]*[a-d])(.*?)(.[^.]+)$</regexp>
</moviestacking>

Przykład:

<moviestacking action=”append”>
<regexp>(.*?)([ ._-]*[0-9])(.*?)(.[^.]+)$</regexp>
</moviestacking>

18. <cleandatetime>

Reguła wyszukiwania roku za pomocą wyrażenia regularnego.

Domyślnie:

<video>
<cleandatetime>(.+[^ _,.()[]-])[ _.()[]-]+(19[0-9][0-9]|20[0-1][0-9])([ _,.()[]-][^0-9]|$)</cleandatetime>
</video>

19. <cleanstrings>

Czyści z niechcianych znaków nazwy plików i folderów używając wyrażeń regularnych.

Domyślnie:

<video>
<cleanstrings>
<regexp>[ _,.()[]-](ac3|dts|custom|dc|divx|divx5|dsr|dsrip|dutch|dvd|dvdrip|dvdscr|dvdscreener|screener|dvdivx|cam|fragment|fs|hdtv|hdrip|hdtvrip|internal|limited|multisubs|ntsc|ogg|ogm|pal|pdtv|proper|repack|rerip|retail|r3|r5|bd5|se|svcd|swedish|german|read.nfo|nfofix|unrated|ws|telesync|ts|telecine|tc|brrip|bdrip|480p|480i|576p|576i|720p|720i|1080p|1080i|hrhd|hrhdtv|hddvd|bluray|x264|h264|xvid|xvidvd|xxx|www.www|cd[1-9]|[.*])([ _,.()[]-]|$)</regexp>
<regexp>([.*])</regexp>
</cleanstrings>
</video>

20. <tvshowmatching>

Reguła wyszukiwania numeru sezonu i odcinka w ścieżce pliku za pomocą wyrażeń regularnych.

Dmoyślnie:

<tvshowmatching>
<!– foo.s01.e01, foo.s01_e01, S01E02 foo, S01 – E02 !–>
<regexp>[Ss]([0-9]+)[][ ._-]*[Ee]([0-9]+)([^/]*)$</regexp>
<!– foo.ep01, foo.EP_01 !–>
<regexp>[._ -]()[Ee][Pp]_?([0-9]+)([^/]*)$</regexp>
<!– foo.yyyy.mm.dd.* (byDate=true) !–>
<regexp>([0-9]{4})[.-]([0-9]{2})[.-]([0-9]{2})</regexp>
<!– foo.mm.dd.yyyy.* (byDate=true) !–>
<regexp>([0-9]{2})[.-]([0-9]{2})[.-]([0-9]{4})</regexp>
<!– foo.1×09* or just /1×09* !–>
<regexp>[/._ [(-]([0-9]+)x([0-9]+)([^/]*)$</regexp>
<!– foo.103*, 103 foo !–>
<regexp>[/._ -]([0-9]+)([0-9][0-9])([._ -][^/]*)$</regexp>
<!– Part I, Pt.VI !–>
<regexp>[/._ -]p(?:ar)?t[_. -]()([ivx]+)([._ -][^/]*)$</regexp>
</tvshowmatching>

21. <tvmultipartmatching>

Reguła wyszukiwania wieloczęściowych odcinków za pomocą wyrażeń regularnych.

Domyślnie:

<tvmultipartmatching>^[-_EeXx]+([0-9]+)</tvmultipartmatching>

22. <excludefromscan>

Reguła dla plików które mają być wykluczone z wyszukiwania przez bibliotekę.

Domyślnie:

<video>
<excludefromscan>
<regexp>-trailer</regexp>
<regexp>[!-._ /]sample[-._ /]</regexp>
</excludefromscan>
</video>

23. <excludefromlisting>

Reguła dla plików które mają nie być wyświetlane w widoku plików.

Domyślnie:

<video>
<excludefromlisting>
<regexp>[-._ ](sample|trailer)[-._ ]</regexp>
</excludefromlisting>
</video>

24. <excludetvshowsfromscan>

Reguła dla plików i folderów które mają być wykluczone ze skanowania przez bibliotekę Seriali.

Domyślnie:

<video>
<excludetvshowsfromscan>
<regexp>[!-._ /]sample[-._ /]</regexp>
</excludetvshowsfromscan>
</video>

25. <pictureexcludes>

Reguła dla plików i folderów które mają być wykluczone ze skanowania przez bibliotekę Zdjęć.

Domyślnie:

<pictureexcludes>
<regexp>small</regexp>
<regexp>[-._ ](sample|trailer)[-._ ]</regexp>
</pictureexcludes>

26. <pathsubstitution>

Ścieżki do przekierowania na inną ścieżkę.

Przykład:

<pathsubstitution>
<substitute>
<from>G:dvds</from>
<to>smb://somecomputer/g-share/dvds/</to>
</substitute>
</pathsubstitution>

27. <forcedswaptime>

Użyj do wymuszenia zmiany backbuffer->frontbuffer kiedy synchronizacja pionowa (vsynch) jest włączona. Ustaw w milisekundach.

Domyślnie: wyłączone

Przykład:

<forcedswaptime>1</forcedswaptime>

28. <playlistasfolders>

W ostatnich wydaniach, listy odtwarzania są traktowane jak foldery. Włączenie playlisty jej nie uruchamia, ale otwiera jak katalog.
Ustaw na false, aby powrócić do poprzedniego zachowania. Po wybraniu listy odtwarzania, jej zawartość zostanie dodana do listy elementów, które mają być odtwarzane. Nie działa to jednak z smart playlist.

29. <playlistretries>

Ilość prób połączenia kiedy źródło jest offline.

Domyslnie:

<playlistretries>100</playlistretries>

30. <playlisttimeout>

Brak połączenia w sekundach kiedy playlista nie odpwiada.

Domyślnie:

<playlisttimeout>20</playlisttimeout>

31. <songinfoduration>

Jak długo informacje o piosence będą na ekranie po jej zmianie.

Opcje:
(1 – x) – w sekundach
0 – nieskończenie

Domyślnie:

<songinfoduration>10</songinfoduration>

32. <remotedelay>

Czas po którym przytrzymanie przycisku powoduje powtórzenie przyciśnięcia.

Domyślnie:

<remotedelay>3</remotedelay>

33. <remoterepeat>

Czas pomiędzy poszczególnymi przyciśnięciami kiedy przycisk został przytrzymany.

Domyślnie:

<remoterepeat>800</remoterepeat>

34. <thumbsize>

Ten tag został zastąpiony przez <thumbres> w Frodo.
Wspołczynnik GM = 2√ W × H
Maksymalna wartość to 1024. Jeżeli współczynnik GM Twojego obrazu jest mniejszy od podanego w <thumbsize> obraz nie zostanie pomniejszony i pozostanie w swoich oryginalych rozmiarach.
Jeśli chcesz aby XBMC zmieniło rozmiar wszystkich obrazów musisz wyliczyć współczynnik GM i podać go w tagu.

Przykład: 2√ 667 × 1000 = 816.7 = 817 zaokrąglone w górę

<thumbsize>817</thumbsize>

35. <fanartheight>

Ten tag został zastąpiony przez <fanartres> w Frodo.
Wszystkie obrazy zostaną zeskalowane do wysokości podanej w tagu. Szerokość zostanie dodana automatycznie aby obraz posiadał proporcje 16/9.

Domyślnie:

<fanartheight>1080</fanartheight>

36. <imageres>

Ten tag jest nowy w Frodo, zastąpił <thumbsize>.
Podaj rozdzielczość do której zostaną przeskalowane obrazy.

Domyślnie:

<imageres>720</imageres>

37. <fanartres>

Ten tag jest nowy w Frodo, zastąpił <fanartheight>.
Podaj rozdzielczość do której zostaną przeskalowane obrazy.

Domyślnie:

<fanartres>1080</fanartres>

38. <musicthumbs>

Lista nazw plików które mają być przeszukane w celu znalezienia okładki.

Przykład:

<musicthumbs>
<remove>folder.jpg</remove>
<add>thumb.jpg|cover.jpg</add>
</musicthumbs>

39. <musicfilenamefilters>

Filtry do odszukania informacji o muzyce z tagów.

%A – Artysta
%T – Tytuł
%B – Album
%N – Numer ścieżki
%S – Numer dysku
%D – Czas
%G – Gatunek
%Y – rok
%R – Ocena

Przyklad:

<musicfilenamefilters>
<filter>%A – %T</filter>
</musicfilenamefilters>

40. <dvdthumbs>

Frodo ignoruje ten tag.

41. <fanart>

Frodo ignoruje ten tag dla filmów, dla muzyki jest wciąż aktywny.
Lista plików dla występowania fanartów.

Przykład:

<fanart>
<remove>fanart.jpg</remove>
<add>backdrop.jpg</add>
</fanart>

42. <masterlock>

Ustawienia głównego zabezpieczenia.

Przykład:

<masterlock>
<!– Pyta użytkownika o kod przy starcie !–>
<startuplock>false</startuplock>
<!– automatycznie wchodzi w profil master przy prawidłowym podaniu kodu !–>
<automastermode>false</automastermode>
<!– pokazuje zablokowany ekran na ekranie logowania !–>
<loginlock>true</loginlock>
<!– advancedsettings.xml !–>
<!– Ilość prób wpisania kodu !–>
<maxretries>3<maxretries>
</masterlock>

43. <audio>

<audio>
<!– Ile headroom XBMC powinien użyć powyżej maksymalnej głośności, w decybelach. Domyślnie 0, poprawne wartości 0, 6, 12. !–>
<headroom>0</headroom>
<!– Domyślny odtwarzacz: paplayer lub dvdplayer !–>
<defaultplayer>paplayer</defaultplayer>
<!– Wyrażenie regularne określające co nie powinno zostać dodane do biblioteki !–>
<excludefromscan>
<regexp>[-._ ](podcast)[-._ ]</regexp>
</excludefromscan>
<!– Wyrażenie regularne określające co nie powinno być widoczne w trybie plików !–>
<excludefromlisting>
<regexp>[-._ ](podcast)[-._ ]</regexp>
</excludefromlisting>
<!– Ilość zysku w dB dla AC3 zmiksowanych do 2 kanałów. !–>
<ac3downmixgain>12.0</ac3downmixgain>
<!– Minimalny procent odtworzenia aby dodać do Top100 w bibliotece. !–>
<playcountminimumpercent>99</playcountminimumpercent>
<!– Wymuszenie specyficznej samplerate przed wysłaniem do sprzętu. !–>
<resample>48000</resample>
<!– Czy uzywać DRC dla AC3 i DTS !–>
<applydrc>true</applydrc>
<!– Ustaw na true aby pominąć dekodowanie DTS w plikach wav. !–>
<dvdplayerignoredtsinwav>false</dvdplayerignoredtsinwav>
<!– Domyślne wartości dla limiter/compressor !–>
<limiterhold>0.025</limiterhold>
<!– Domyślne wartości limiter/compressor !–>
<limiterrelease>0.1</limiterrelease>
</audio>

44. <karaoke>

<karaoke>
<!– Opóźnienie muzyki dla formatu CDG w sekundach. !–>
<syncdelaycdg>0.0</syncdelaycdg>
<!– Opóźnienie muzyki dla formatu LRC w sekundach !–>
<syncdelaylrc>0.0</syncdelaylrc>
<!– Jeśli true, w momencie dodawania utworu, XBMC automatycznie zmieni gatunek na “Karaoke” jeśli utwór posiada tekst. !–>
<alwaysreplacegenre>false</alwaysreplacegenre>
<!– Jeśli true, kiedy opóźnienie muzyki zostało zmienione XBMC zapamięta wartość. !–>
<storedelay>true</storedelay>
<!– Kiedy utwór karaoke zostanie dodany podczas skanowania licznik rozpocznie numerowanie od podanej cyfry. !–>
<autoassignstartfrom>1</autoassignstartfrom>
<!– Jeśli true, tło dla utworów CDG będzie puste. Jeśli false, zostanie użyta wizualizacja lub tło !–>
<nocdgbackground>true</nocdgbackground>
<!– Domyślne tło. Może być: “none”, “vis” dla wizualizacji, “image” lub “video”. Dla wideo/obrazów parametr “ścieżka” ustawia plik do odtworzenia. !–>
<defaultbackground type=”video” path=”special://masterprofile/karaokevideobg.avi”/>
<!– Czas w sekundach pokazujący informacje o następnym utworze. !–>
<nextsongpopuptime>0.0</nextsongpopuptime>
</karaoke>

45. <video>

<!– “VideoSettings” zamiast “video” dla wersji z przed 22.05.2006 !–>
<video>
<!– Opóźnienie wyświetlania napisów w sekundach !–>
<subsdelayrange>10</subsdelayrange>
<!– Opóźnienie audio w sekundach !–>
<audiodelayrange>10</audiodelayrange>
<!– Długość krótkiego przeskoku do tyłu !–>
<smallstepbackseconds>7</smallstepbackseconds>
<!– Użyj wyszukiwania na podstawie czasu a nie procent. !–>
<usetimeseeking>true</usetimeseeking>
<!– Długość krótkiego przeskoku do przodu w sekundach. !–>
<timeseekforward>30</timeseekforward>
<!– Długość krótkiego przeskoku do tyłu w sekundach. !–>
<timeseekbackward>-30</timeseekbackward>
<!– Długość długiego przeskoku do przodu w sekundach. !–>
<timeseekforwardbig>600</timeseekforwardbig>
<!– Długość długiego przeskoku do tyłu w sekundach. !–>
<timeseekbackwardbig>-600</timeseekbackwardbig>
<!– Długość krótkiego przeskoku do przodu w procentach. !–>
<percentseekforward>2</percentseekforward>
<!– Długość krótkiego przeskoku do tyłu w procentach. !–>
<percentseekbackward>-2</percentseekbackward>
<!– Długość długiego przeskoku do przodu w procentach. !–>
<percentseekforwardbig>10</percentseekforwardbig>
<!– Długość długiego przeskoku do tyłu w procentach. !–>
<percentseekbackwardbig>-10</percentseekbackwardbig>
<!– kolor czarnych pasków (0->255), (czarny->biały) w wideo. !–>
<blackbarcolour>1</blackbarcolour>
<!– Przechodzenie w tryb pełnoekranowy w momencie odtwarzania filmu. !–>
<fullscreenonmoviestart>true</fullscreenonmoviestart>
<!– Dmoyślny odtwarzacz wideo: dvdplayer lub extplayer. !–>
<defaultplayer>dvdplayer</defaultplayer>
<!– Wyrażenie regularne określające co ma nie być dodane do biblioteki. !–>
<excludefromscan>
<regexp>[-._ ](sample|trailer)[-._ ]</regexp>
</excludefromscan>
<!– Wyrażenie regularne okreslające co ma nei być widoczne w trybie plików !–>
<excludefromlisting>
<regexp>[-._ ](sample|trailer)[-._ ]</regexp>
</excludefromlisting>
<!–Minimalny procent odtwarzania aby film został oznaczony jako oglądany. Wartość 101 nigdy nie automatycznie nie oznaczy jako oglądane !–>
<playcountminimumpercent>90</playcountminimumpercent>
<!– Ilość sekund po odtworzeniu po której nie zostanie utworzony punkt wznawiania oglądania !–>
<ignoresecondsatstart>15</ignoresecondsatstart>
<!– Procent odtwarzania po którym nie zostanie utworzony punkt wznawiania oglądania !–>
<ignorepercentatend>8</ignorepercentatend>
<!– Skaluj przez vdpau zamiast przez opengl i włączaj HQ skaler jeśli to możliwe. !–>
<vdpauscaling>true</vdpauscaling>
<!– Włącz spline36 i lanczos3 (dla wersji GL) !–>
<enablehighqualityhwscalers>true</enablehighqualityhwscalers>
<!– uruchamiaj usuwanie przeplotu opcją libpostproc !–>
<ppffmpegdeinterlacing>linblenddeint</ppffmpegdeinterlacing>
<!– uruchamiaj przetwarzanie opcją libpostproc !–>
<ppffmpegpostprocessing>ha:128:7,va,dr</ppffmpegpostprocessing>
<!– dekoduj mpeg4 za pomocą vdpau, aktualnie uszkodzone !–>
<allowmpeg4vdpau>true</allowmpeg4vdpau>
<!– dekoduj mpeg4 za pomocą vaapi, aktualnie uszkodzone !–>
<allowmpeg4vaapi>true</allowmpeg4vaapi>
<!– kiedy metoda skalowania ustawiona jest na auto, bilinear jest używane kiedy limit jest powyżej wartości ustawionej. !–>
<autoscalemaxfps>30</autoscalemaxfps>
</video>

46. <musiclibrary>

Options specific to the Music Library

<musiclibrary>
<!– Usuwa menu “Wszystkie” z biblioteki !–>
<hideallitems>true</hideallitems>
<!– soruje pozycję “Wszystkie” na dole listy !–>
<allitemsonbottom>true</allitemsonbottom>
<!– ukrywa informacje o skanowaniu biblioteki !–>
<backgroundupdate>true</backgroundupdate>
<!– Ilość pozycji w ostatnio dodane !–>
<recentlyaddeditems>35</recentlyaddeditems>
<!– w albumi jeśli sortujesz po artyście drugie sortowanie będzie po roku !–>
<albumssortbyartistthenyear>true</albumssortbyartistthenyear>
<!– format wyświetlania albumu, domyślnie:”%B” !–>
<albumformat>%B – %Y</albumformat>
<!– format wyświetlania albumu w prawej kolumnie, domyślnie:”%A” !–>
<albumformatright>%A</albumformatright>
<!– tag priorytetowy APEv2 następnie tag ID3v1/2 domyślnie: false. !–>
<prioritiseapetags>true</prioritiseapetags>
<!– separator użyty w poszczególnych tagach. !–>
<itemseparator> / </itemseparator>
</musiclibrary>

47. <videolibrary>

Options specific to the Video Library

<videolibrary>
<!– sortuje pozycję “*Wszystkie” na dole listy !–>
<allitemsonbottom>true</allitemsonbottom>
<!– ukrywa informacje o skanowaniu biblioteki !–>
<backgroundupdate>true</backgroundupdate>
<!– Ustaw false aby zapobiec usuwania pozycji podczas skanowania biblioteki. !–>
<cleanonupdate>true</cleanonupdate>
<!– ukrywa opcję “Wszystkie” z widoku biblioteki !–>
<hideallitems>true</hideallitems>
<!– ukrywa puste sezony !–>
<hideemptyseries>true</hideemptyseries>
<!– ukrywa opcję “Ostatnio dodane” z biblioteki. !–>
<hiderecentlyaddeditems>true</hiderecentlyaddeditems>
<!– Ilość pozycji w Ostatnio Dodanych !–>
<recentlyaddeditems>35</recentlyaddeditems>
<!– Separator użyty w tagach !–>
<itemseparator> / </itemseparator>
<!– eksportuje automatycznie wygenerowane okładki. Domyślnie: false !–>
<exportautothumbs>true</exportautothumbs>
<!– importuje uprzednio wyeksportowane tagi playdate i playcount z plików .nfo. Domyślnie: false !–>
<importwatchedstate>true</importwatchedstate>
<!– importuje uprzednio wyeksportowane tagi resume point z plików .nfo. Domyślnie: false !–>
<importresumepoint>true</importresumepoint>
<!– Spłaszcza widok sezonów, 0=nigdy 1=jeśli jeden sezon 2=zawsze !–>
<flattentvshows>1</flattentvshows>
<!– Spłaszcza widok kolekcji filmów !–>
<flattenmoviesets>false</flattenmoviesets>
<!– Opcje dla plików MyMovies XML !–>
<mymovies>
<!– Dodaje kategorie z MyMovies !–>
<categoriestogenres>false</categoriestogenres>
</mymovies>
<!– 0 ustawia datę dodania pliku na aktualną !–>
<!– 1 ustawia datę dodania pliku uzywająć mtime pliku a jeśli nie istnieje używa ctime !–>
<!– 2 ustawia datę dodania pliku uzywająć nowszej daty z mtime i ctime !–>
<dateadded>2</dateadded>
</videolibrary>

48. <videoscanner>

Opcje dla skanera wideo

<videoscanner>
<ignoreerrors>true</ignoreerrors> <!– Ignoruje błędy skanera !–>
</videoscanner>

49. <slideshow>

<slideshow>
<!– Procent przesuwania się obrazów na ekranie !–>
<panamount>2.5</panamount>
<!– Procent powiększania się obrazu na ekranie !–>
<zoomamount>5.0</zoomamount>
<!– Redukuje pokazywanie czarnych pasów przy wyświetlaniu obrazów na ekranie. !–>
<blackbarcompensation>20</blackbarcompensation>
</slideshow>

50. <lcd>

<lcd>
<!– Ilość kolumn do wyświetlenia na LCD. !–>
<columns>20</columns>
<!– Uruchamia LCDprocs heartbeat symbol. !–>
<heartbeat>true</heartbeat>
<!– Wyłacza LCD/VFD podświetlenie podczas działania wygaszacza. !–>
<dimonscreensave>true</dimonscreensave>
<!– Opóxnienie przewijania widgetu. !–>
<scrolldelay>2</scrolldelay>
<!– Host dla serwera lcdproc. !–>
<hostname>host.example.com</hostname>
</lcd>

51. <network>

<network>
<!– Czas w sekundach dla połączeń libcurl (http/ftp) !–>
<curlclienttimeout>10</curlclienttimeout>
<!– Czas w sekundach dla libcurl wolnych połączeń !–>
<curllowspeedtime>5</curllowspeedtime>
<!– nazwa użytkownika dla połączeń proxy !–>
<httpproxyusername></httpproxyusername>
<!– hasło dla połączeń proxy !–>
<httpproxypassword></httpproxypassword>
<!– ilość bajtów dla buforowanych strumieni !–>
<cachemembuffersize>5242880</cachemembuffersize>
</network>

52. <tuxbox>

<tuxbox>
<!– Pokazuje okienko jeśli występuje więcej niż jedno źródło audio !–>
<audiochannelselection>false</audiochannelselection>
<!– Pokazuje podmenu wyboru !–>
<submenuselection>false</submenuselection>
<!– Opcje: 0 = TV (Domyślnie), 1 = Radio, 2 = Dane, 3 = Filmy, 4 = Główny !–>
<defaultrootmenu>0</defaultrootmenu>
<!– 1=Services 2=Satellites 3=Providers 4=Bouquets (default) !–>
<defaultsubmenu>4</defaultsubmenu>
<!– “pictureicon”; domyślnie ‘true’, uzywa ikon z /UserData/PictureIcon/ !–>
<pictureicon>true</pictureicon>
<epgrequesttime>10</epgrequesttime>
<zapwaittime>0</zapwaittime>
</tuxbox>

53. <ftpshowcache>

Ustaw true aby widzieć litery partycji.

54. <screensaver>

Ustaw dla plazmy przyciemnienie do 0.

<screensaver>
<dimlevel>0</dimlevel>
</screensaver>

55. <hosts>

Wpis statycznych DNS.

<hosts>
<entry name=”HOSTNAME”>IPADDRESS</entry>
</hosts>

56. <fullscreen>

Uruchamia XBMC w trybie pełnoekranowym.

<fullscreen>true</fullscreen>

57. <splash>

Ustaw false aby nie widzieć ekranu z logo.

<splash>false</splash>

58. <cputempcommand>

Wyświetla temperaturę procesora”.

Dla Nvidia

<cputempcommand>sed -e ‘s/([0-9]*)[0-9]{3}.*/1 C/’ /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp</cputempcommand>

lub

<cputempcommand>echo “$(sensors -u | tail -n64 | grep temp1_input | awk ‘{print $2 }’ |awk ‘{printf(“%dn”,$1 + 0.5);}’) C”</cputempcommand>

For ATI/AMD

<cputempcommand>sensors|sed -ne “s/temp1: +[-+]([0-9]+).*/1 C/p”</cputempcommand>

59. <gputempcommand>

Wyświetla temperaturę układu graficznego.

For Nvidia

<gputempcommand>echo “$(nvidia-settings -tq gpuCoreTemp) C”</gputempcommand>

lub

<gputempcommand>echo “$(nvidia-smi -q -d TEMPERATURE | grep Gpu | cut -c35-36) C”</gputempcommand>

For ATI/AMD

<gputempcommand>/usr/bin/aticonfig –od-gettemperature | grep Temperature | cut -f 2 -d “-” | cut -f 1 -d “.” | sed -e “s, ,,” | sed ‘s/$/ C/'</gputempcommand>

60. <glrectanglehack>

Rozwiązuje problem z wideo

Przykład:

<glrectanglehack>yes</glrectanglehack>

61. <alwaysontop>

Utrzymuje XBMC zawsze na wierzchu.

Przykład:

<alwaysontop>yes</alwaysontop>

Można równierz użyć:

<videoscreen>
<fakefullscreen>false</fakefullscreen>
</videoscreen>

62. <externalplayer>

Ustawia odpowiedni zewnętrzny odtwarzacz.

63. <bginfoloadermaxthreads>

Kontroluje liczbę procesów w tle, takich jak tworzenie miniatur czy flagowanie. Użyteczne prze słabszych maszynach.

Przykład:

<bginfoloadermaxthreads>5</bginfoloadermaxthreads>

64. <edl>

Wykrywanie reklam.

<edl>
<mergeshortcommbreaks>false</mergeshortcommbreaks>
<maxcommbreaklength>250</maxcommbreaklength>
<mincommbreaklength>90</mincommbreaklength>
<maxcommbreakgap>120</maxcommbreakgap>
<commbreakautowait>0</commbreakautowait>
<commbreakautowind>0</commbreakautowind>
</edl>

65. <myth>

<myth>
<movielength>0</movielength>
</myth>

66. <measurerefreshrate>

<measurerefreshrate>true</measurerefreshrate>

67. <trailermatching>

Wyrażenie regularne określające pod jaką nazwą mają być przechowywane lokalne trailery

Przykład:

<trailermatching>
<regexp>(.*?)(_Trailer)(.[^.]+)$</regexp>
</trailermatching>

68. <musicdatabase>

Konfiguracja bazy danych.

Typ bazy: “sqlite3” lub “mysql” (domyślnie: sqlite3)

<host>
sqlite3: relatywna ścieżka do bazy danych (np. /usr/local/xbmc/databases).
mysql: adres IP lub host (np. localhost, 192.168.0.1)

<port>
sqlite3: ignorowany
mysql: port dla mysql (domyślnie: 3306)

<name>
sqlite3: nazwa pliku bazy danych wyłączając rozszerzenie “.db”.
mysql: nazwa bazy danych

<user>
sqlite3: ignorowany
mysql: użytkownik z prawami dostępu do bazy danych

<pass>
sqlite3: ignorowany
mysql: hasło użytkownika

Przykład:

MySQL

<videodatabase>
<type>mysql</type>
<host>192.168.0.10</host>
<name>xbmc_video</name>
<user>xbmc</user>
<pass>xbmc</pass>
</videodatabase>

sqlite

<musicdatabase>
<type>sqlite3</type>
<host>/usr/local/share/xbmc/databases</host>
<name>xbmc_music</name>
</musicdatabase>

69. <window>

Domyślne ustawienia okna XBMC w pikselach.

<window>
<width>WIDTH</width>
<height>HEIGHT</height>
</window>

70. <useddsfanart>

Pozwala GPU renderować obrazy.

Przykład:

<useddsfanart>true</useddsfanart>

71. <allowd3d9ex>

Tylko dla Windows Vista i wyższych. True pozwala XBMC używać Direct3D 9Ex, jest bardziej stabilne niż Direct3D 9.

Domyślnie:

<allowd3d9ex>true</allowd3d9ex>

72. <restrictcapsmask>

Tylko Windows. Pomaga naprawić niektóre problemy z grafiką przy skompresowanych teksturach.

1 – zapobiega używaniu skompresowancyh tekstur (DXT1, DXT3, DXT5)
2 – zapobiega uzywaniu tekstur “non-power-of-two” wymiarów.
4 – zapobiega uzywaniu skompresowanych tekstur dla “non-power-of-two” wymiarów.

<restrictcapsmask>0</restrictcapsmask>

73. <forced3d9ex>

Tylko Windows: XBMC próbuje wykryć sterowniki dla wersji wcześniejszych niż Vista

<forced3d9ex>false</forced3d9ex>

74. <jsonrpc>

Aby deweloperzy łatwiej mogli używać JSON RPC API w ich aplikacjach.

Przykład:

<jsonrpc>
<compactoutput>false</compactoutput>
<tcpport>9999</tcpport>
</jsonrpc>

75. <subsdelayrange>

Czas wyświetlania napisów.

<video>
<subsdelayrange>30</subsdelayrange>
</video>

76. <enablemultimediakeys>

Tylko Windows, zapobiega podwójnemu wykonaniu komendy.

Przykład:

<enablemultimediakeys>true</enablemultimediakeys>

77. <algorithmdirtyregions>

Umożliwia nie renderowanie całości obrazu jeśli ten się nie zmienia.

0 – Zawsze renderowane.
1 – Podzielone na najmniejsze możliwe bloki.
2 – Każdy region jest wyświetlany osobno..
3 – Cały ekran jest zawsze renderowany

Przykład:

<gui>
<algorithmdirtyregions>1</algorithmdirtyregions>
</gui>

78. <visualizedirtyregions>

true – włączone
false – wyłaczone

79. <nofliptimeout>

Czas w milisekundach po których XBMC nie “przerzuca” graficznego buforu. Dla wolniejszych CPU.

-1 – wyłączone
0+ – czas w milisekundach

80. <showexitbutton>

Ukrywa przycisk wyjścia.

Przykład:

<showexitbutton>false</showexitbutton>

Źródło: xbmc.org

Dowiedz się więcej jak wygląda nowy Apple shop!

Informacje o Autorze:

Tekst pozyskany z archiwalnej wersji strony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.