Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

https://kodi.org.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://mysticstore.pl/ (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
  2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw.
  3. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest TOROS MEDIA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, 44-100  Gliwice, ul. Wincentego Pola 27, NIP 6312715628, KRS 0001056120. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na podany wyżej adres siedziby Administratora lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@tmediagroup.pl lub telefonicznie + 48 533338148
  1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych nieprowadzących lub prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie jako „Użytkownicy”.
  2. Jako Administrator danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  3. Zgodnie z RODO, Użytkownikom przysługuje prawo do:
   • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
   • sprostowania danych osobowych;
   • usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
   • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   • przenoszenia danych osobowych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest w następujący sposób:
   • listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
   • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
   • telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.
  1. Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegać podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.
  2. Dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG na mocy odpowiednich instrumentów prawnych.
 1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. PLIKI COOKIE

  Pliki cookie (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Użytkownik). Pliki cookie mogą być używane w celu: dostosowania treści strony internetowej do preferencji Użytkownika; optymalizacji korzystania z Serwisu Internetowego; tworzenia anonimowych statystyk, które umożliwiają zrozumienie sposobu korzystania Użytkownika z Serwisu Internetowego. Na podstawie plików cookie nie następuje identyfikacja tożsamości Użytkownika.

  Stosowane są dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są przechowywane tymczasowo – pozostają w pamięci urządzenia do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub przeglądarki. Pliki stałe pozostają w pamięci urządzenia Użytkownika w czasie określonym w parametrach pliku cookie lub do momentu usunięcia pliku przez Użytkownika.

  Pliki cookie, z których korzysta Serwis Internetowy, mogą być udostępnione innym podmiotom współpracującym z właścicielem Serwisu i reklamodawcom.

  Szczegółowe informacje dot. plików cookie, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

  Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookie. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookie za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookie – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej.

  Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookie są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookie przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookie.

 2. FORMULARZ KONTAKTOWY

   1. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość zawartą w formularzu kontaktowym lub w celu realizacji umowy.
   2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie udzielona przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub realizacja umowy (art. 6 1 lit. b RODO).
   3. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.
   4. W formularzu kontaktowym Użytkownik podaje dane takie jak: adres e-mail
   5. Informujemy, że w związku z podaniem danych osobowych w formularzu kontaktowym przysługuje prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   6. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora: kontakt@woodgft.plspod adresu, którego zgoda dotyczy.
   7. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych: dostawcom i serwisantom usług IT.
   8. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie tej wiadomości.
 3. FACEBOOK PLUGIN

  1. Serwis Internetowy zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka jest oznaczony logo Facebook. Plugin bezpośrednio łączy Użytkownika z profilem Serwisu na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje odnośnie odwiedzin na Serwisie Internetowym z adresu IP Użytkownika. Jeżeli Użytkownik odwiedza stronę Serwisu, będąc zalogowanymi na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli klient nie jest zalogowany, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
  2. Facebook nie przekazuje Administratorowi informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie jest znany właścicielowi Serwisu Internetowego. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://facebook.com/about/privacy/.
  3. Jeżeli nie jest pożądane, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące wizyt na naszym Serwisie, konieczne jest wcześniejsze wylogowanie się z konta na Facebooku.
  4. W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Instagram, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
 4. INSTAGRAM

  1. Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage’a jest TOROS MEDIA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, 44-100  Gliwice, ul. Wincentego Pola 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001056120, numer NIP: 6312715628.
  2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:
   • pod adresem poczty elektronicznej: biuro@tmediagroup.pl
   • korespondencyjnie na adres: ul. Wincentego Pola 27, 44-100 Gliwice
  3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage’a na portalu Instagram. Administrator posiada informacje o:
   • polubieniu fanpage’a poprzez kliknięcie na przycisk „Lubię” lub „Obserwuj”,
   • aktywności na fanpage’a,
   • treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników,
   • wysyłaniu wiadomości prywatnych.Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem fanpage’a w celu informowania Państwa o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, a także informowania o naszych produktach oraz usługach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

    Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji powyższego celu, a po tym czasie nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

     

  4. W celu umożliwienia kontaktu Administratora z użytkownikiem, Administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem komunikatora, w szczególności imię, nazwisko, lub identyfikator użytkownika na portalu Instagram, treść wiadomości. Wiadomości nie są przechowywane przez Administratora w innych miejscach niż Instagram.Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a Administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników.

   Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji powyższego celu, a po tym czasie nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  5. W celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami, bądź w przypadku postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez innych użytkowników lub podmiotów trzecich. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika.

   Dane osobowe w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia roszczeń.

  6. W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Instagram, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. Pozostałych informacji Administrator nie ujawnia innym podmiotom.
  7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
   • dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO),
   • do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO),
   • do sprostowania danych – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
   • do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),
   • do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystania,
   • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą – wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
   • do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
   • do wniesienia sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO)

    Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

     

  8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

   Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest w następujący sposób:

   • listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
   • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
   • telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższych celów.
  10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.