Telemarketing – czas odkryć go na nowo!

telemarketing

Każdy przedsiębiorca, któremu zależy na rozwoju własnego biznesu, powinien zainteresować się korzyściami, jakie niesie telemarketing. Tak, pojęcie to jest stare jak świat, aczkolwiek warto odkryć je na nowo. Warto skorzystać z potencjału jaki on niesie, gdyż jego obecne funkcje znacznie wybiegają poza sferę rozmów telefonicznych…

Czym jest telemarketing?

Pod dobrze znanym pojęciem telemarketingu kryje się ogół procesów sprzedażowych i przedsprzedażowych, ale też kompleksowe zadania polegające na wielopłaszczyznowej obsłudze klienta. Celem telemarketingu jest aktywne pozyskiwanie leadów, wyszukiwanie prospektów, a także telefoniczne finalizowanie transakcji kupna – sprzedaży. Co ważne – wszystkie te zadania realizowane są w sposób komfortowy dla klienta i przy minimalnych kosztach własnych.

Jak telemarketing może pomóc Twojej firmie?


Przedsiębiorca, który do celów promocyjnych wykorzystuje telemarketing, może nawiązać w stosunkowo krótkim czasie dużą liczbę kontaktów handlowych. Co więcej, zyskuje on sporo informacji na temat odbioru swojej oferty przez potencjalnych klientów. Telemarketing tworzy też podstawy merytoryczne, które następnie będą wykorzystywane do ulepszenia produktów i ofert, a także – do dostosowywania ich do potrzeb potencjalnego klienta. Wreszcie jest to narzędzie, które buduje handlową więź, gdyż jego działanie wychodzi naprzeciw potencjalnemu odbiorcy usług lub produktów.

Contact Center – nie tylko sprzedaż!

Trudno sobie wyobrazić nowoczesny telemarketing bez tego, czym jest oprogramowanie Contact Center. Otóż jest to centralna przestrzeń w komunikacji z klientem, w której administrator może zarządzać wszystkimi dostępnymi kontaktami. Owo zarządzanie odbywa się poprzez monitorowanie wszystkich połączeń przychodzących i wychodzących, a także rejestrowanie innych form komunikacji, w tym wiadomości tekstowych, narzędzi live chat, a także formularzy WWW i e-maili. Niektóre aplikacje typu Contact Center posiadają również specjalny panel managera, w ramach którego można monitorować pracę wybranych konsultantów i przydzielać im określone zadania.

Funkcje oprogramowania Contact Center

  1. Łatwiejsze dotarcie do klienta.
  2. Efektywniejsze monitorowanie.
  3. Zwiększenie efektywności personelu.

Łatwiejsze dotarcie do klienta.

Dzięki oprogramowaniu Focus Contact Center użytkownik może udostępniać klientom nowe kanały komunikacji, a także obsługiwać te, które już istnieją. Narzędzie to będzie też kluczowe w kontekście przyszłej personalizacji oferty, a także tworzenia skryptów rozmów i planowania konwersacji z klientem.

Efektywniejsze monitorowanie.

Użytkownik oprogramowania Contact Center może na bieżąco monitorować liczbę rozmów i ich efekty. Co więcej, posiada on znacznie większą kontrolę nad pracownikami zdalnymi niż dotychczas. Użytkownik platformy może też monitorować inne kanały informacji, a także dokonać syntezy informacji o kliencie na jednej, wygodnej karcie.

Zwiększenie efektywności personelu.

Dzięki oprogramowaniu Contact Center użytkownik może tworzyć dedykowane kampanie, a także przypisywać nawet i kilku konsultantów do każdej z nich. Co więcej, może on optymalizować przydzielone zadania, uwzględniając przy tym specyficzne cechy i umiejętności wybranych konsultantów.

Focus Contact Center – oferta

Oprogramowanie Contant Center to narzędzie, które pozwoli przedsiębiorcy przejść na zupełnie nowy poziom telemarketingu. System Contact Center jest w pełni profesjonalną platformą, która nie tylko organizuje czas pracy konsultanta, ale też uwzględnia szereg zmiennych, które w ostateczności mają przełożenie na jego skuteczność. Więcej informacji na temat systemu można znaleźć na stronie https://focustelecom.pl/focus-contact-center-4/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.