Porządki w bibliotece. Część 1

Ustawienia początkowe

Najczęstsze problemy to:

 • Pobrane informacje dotyczą innego filmu
 • Informacje są po angielsku
 • Brak lub złej jakości plakaty
 • Brak opisu / danych filmu
 • Nieodpowiedni gatunek *)
 • Duplikaty **)

*) Jak również zbyt wiele gatunków – np. dla bajek dla dzieci nie każdy chce mieć przypisanych wiele gatunków (np. familijny/animacja/komedia/dla dzieci…) a jedynie np.  „Bajki animowane”. Często też użytkownik chce dodać sobie „pseudo” gatunek w postaci wpisu np. „Lektor” – dzięki czemu łatwo będzie odszukać filmy z lektorem.

**) w czasach gdy pojemność dysków nie jest już dużym kosztem, często zdarza się iż mamy wielokrotnie kopie tego samego materiału nawet nie zdając sobie z tego sprawy

 

XBMC to świetna aplikacja, jednak nie posiada istotnej funkcjonalności na którą narzeka wiele osób: nie można edytować wpisów w bibliotece (tzw. Metadanych) bezpośrednio z aplikacji. Jedyne dostępne dla użytkownika funkcje / możliwości to:

 • Ponowne – „ręczne” pobranie informacji o materiale (po naciśnięciu klaiwsza „I” opcja odśwież)
 • Możliwość wyrzucenia filmu z biblioteki
 • Ręczne edytowanie pliku XML (*.nfo) i ponowne odświeżenie biblioteki

Przyznacie że to trochę mało… Pustkę tą zapełnia rzesza wszelakich Media Mangerów, starających się ułatwić życie użytkownikowi. Istnieje kilka bardzo dobrych narzędzi tego typu (patrz dział Download), każdy ma lepsze bądź gorsze strony, wspólną ich wadą jest jednak to iż nie uwzględniają polskiej specyfiki, czasem różnej od innych krajów.
Aby zapełnić tą lukę team xbmc.org.pl podjął decyzję o stworzeniu prostej aplikacji o nazwie xbmc-toolbox (XTB), która bez dodatkowych narzędzi umożliwi posprzątanie jak i pełne spolszczenie biblioteki XBMC.

Aplikacja z pewnością nie urzeka swoim wyglądem, jako że główny nacisk został położony na jej funkcjonalność a nie aspekty wizualne.

Może zdziwić również fakt, że aplikacja, która powstała po to aby „polonizować” XBMC posiada angielski interfejs… Wyjaśnienie jest proste, założyliśmy, że poza polską społecznością, niektórymi funkcjami może być zainteresowana również społeczność międzynarodowa…
W momencie pisania artykułu XTB znajduje się w wersji określanej mianem „wczesna Beta”, przygotowana jest pod obsługę ew. plików z tłumaczeniami, ale póki co deweloperzy koncentrują się na samej funkcjonalności, pozostawiając „dopieszczanie” aplikacji jako etap drugi projektu.

To co odróżnia XBMC-Toolbox od innych managerów jest ścisłe powiązanie fizycznego folderu na dysku z biblioteką – to znaczy, że użytkownik niejako „filtruje” prezentowane dane ograniczając się do podanego katalogu. Np. jeżeli posiadamy wspólny katalog na dysku o nazwie „Filmy” a w nim 2 podkatalogi „Filmy” i „Bajki, w XTB podając odpowiedni katalog możemy edytować odpowiednio Bajki bądź Filmy.

WAZNE! Aplikacja jest wciąż w wersji Beta (testowej), autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ew. uszkodzenia / utratę danych. Niezmiennie zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa przed wprowadzaniem jakichkolwiek modyfikacji !
Aplikacja pobrana z działu download może również różnić się od zrzutów ekranów pokazanych w tym artykule (jest ciągle rozwijana!)

XTB stara się jak najmniej inwazyjnie pracować z XBMC, bezpośrednie modyfikacje w bibliotece wykonywane są wyłącznie wtedy gdy to niezbędne. Standardowo tworzone są zewnętrzne pliki XML, które XBMC potrafi załadować w standardowych procesach.

XBMC przechowuje wszystkie wpisy w wewnętrznej bazie danych, do której xbmc-toolbox będzie się odwoływał, należy zatem ustawić podstawowe parametry takie jak katalog z bazą danych, oraz nazwę samej bazy danych *)

Aby tego dokonać przechodzimy na zakładkę „Settings”, gdzie wpisujemy, lub pozwalamy XTB samemu zaproponować ścieżki (przyciski „Default” / „Find”)

*) UWAGA! Baza danych w zależności od wersji XBMC może się zmieniać. Eksperymentując z różnymi wersjami pamiętajmy aby upewnić się że wskazujemy odpowiedni plik z bazą! (czasem pozostaje stara wersja bazy danych po odinstalowaniu poprzedniej wersji XBMC)

Ważne! Z uporem maniaka namawiamy Czytelnika do wykonania kopii bezpieczeństwa aplikacji, przed wykonaniem jakichkolwiek zmian na bibliotece!
Zapraszamy do artykułu „Kopia bezpieczeństwa”, który można znaleźć w repozytorium naszych artykułów.

Filmy – foldery

Jak pisaliśmy w serii naszych artykułów XBMC do poprawnego działania potrzebuje poprawnie zdefiniowanej struktury katalogów oraz nazw samych plików.

Opisywany XBMC-Toolbox, zakłada, iż struktura jest przygotowana wg. przywoływanego opisu (tj po krótce – każdy materiał multimedialny znajduje się we oddzielnym folderze).
UWAGA!!! Aplikacja może zachowywać się niewłaściwie, w przypadku innego układu !!!

Jak opisywaliśmy we wcześniejszych artykułach bardzo ważnym (i nudnym) krokiem jest operacja segregowania filmów do oddzielnych folderów. XTB przychodzi tutaj z pomocą – wystarczy przełączyć się na zakładkę „Folders”, wpisać lub wybrać katalog z filmami oraz skorzystać z przycisku „Each Movie to own folder” – każdy film, zgodnie z oczekiwaniem zostanie przeniesiony do katalogu o takiej samej nazwie jak nazwa pliku z filmem.

Na tej samej zakładce znaleźć można również inne użyteczne opcje związane z zarządzeniem folderami *):

 • Copy folder.jpg to each folder – opcja umożliwia przekopiowanie okładek do poszczególnych katalogów, dzięki czemu podczas oglądania listy plików zobaczymy te właśnie okładki zamiast typowej ikonki folderu
 • Get movies from folder – umożliwia podgląd filmów znajduących się w bibliotece, a umieszczonych fizycznie w podanym folderze
 • Get empty folders – wyświetlana jest lista folderów nie zawierających filmów (często pozostają takowe po porządkowaniu, przenoszeniu materiałów)

*) Przed wykonaniem operacji na folderach należy wpierw wyeksportować metadane do oddzielnych plików *.ini (patrz artykuł Kopia bezpieczeństwa).

 

Duplikaty filmów

Jak wcześniej wspominaliśmy w dzisiejszych czasach stosunkowo łatwo o powielanie tego samego materiału w kilku(nastu) miejscach na dysku, co skutkuje powielonymi pozycjami w bibliotece.  Czasem może być to również skutkiem niewłaściwie pobranej informacji przez scraper (źle rozpoznany film)

Aby szybko i łatwo wykryć zduplikowane filmy, należy w XTB w zakładce „Duplicated movies” podać nadrzędny katalog który chcemy sprawdzić (np. D:\FILMY dla wszystkich filmów) i kliknąć przycisk  „Get Data”

W przypadku wykrycia duplikatów tabela poniżej zostanie zapełniona odpowiednimi pozycjami.

Na zakładce dostępne są również dodatkowe funkcje:

 • Delete folder – kasowanie zaznaczonego folderu wraz z zawartością
  (w zasadzie główna akcja po wykryciu duplikatów)
 • Remove from Lib – kasowanie pozycji z biblioteki (pamiętaj, że XBMC po ponownym przeskanowaniu może ponownie dodać materiał do biblioteki…)
 • Open Dir – otworzenie zaznaczonego katalogu
 • Play current – odtworzenie zaznaczonego filmu
 • Show IDs – opcja dla zaawansowanych użytkowników, pokazująca wszystkie ID z bazy danych związane z filmem

W skrócie akcja porządkowania duplikatów powinna ograniczać się do usunięcia folderu wraz z zawartością (jeżeli film to faktycznie duplikat a nie źle opisany przez scraper materiał). Przed wykasowaniem duplikatu warto również zwrócić uwagę na wielkość pliku – lepszej jakości filmy mają zwykle większe rozmiary…

Jeżeli duplikat był spowodowany błędnie przyporządkowanymi informacjami przez scraper, należy wówczas ponownie go rozpoznać (opcja ręczna bezpośrednio z XBMC lub z XTB). Dokładny opis operacji w kolejnych częściach artykułu

Edycja gatunków

Poprawianie gatunków należy do najczęstszych operacji które wykonuje się podczas pracy z biblioteką. XTB udostępnia również kilka ciekawych opcji w tym zakresie.

Mimo korzystania z polskojęzycznego FIlmweb mogą zdarzyć się, że materiały nie zostaną w nim odnalezione, wówczas jedyną opcją może okazać się IMDB, gdzie materiały publikowane są po angielsku. Większość z nas oczywiście radzi sobie z angielskim i nie jest to dużym problemem – natomiast repozytorium gatunków staje się niespójne – np. będziemy mieć dwie oddzielne pozycje: komedia oraz comedy. Decydując się na język polski z pewnością wolelibyśmy mieć wszystko pod jedną pozycją – komedia.

XTB dostarcza mechanizm tłumaczenia gatunków. Na zakładce Genres-Translation dostępne są niezbędne opcje. Po naciśnięciu przycisku Get genres program odczyta z bazy XBMC wszystkie obecnie dostępne gatunki (tabela lewa). Następnie w środkowej tabeli użytkownik musi wpisać tłumaczenia – poprzez zaznaczenie z tabeli po lewej odpowiedniego wpisu i kliknięcie Get as New Genre, następnie ponownie zaznaczyć z tabeli po lewej gatunek tłumaczenia.

Po wszystkim należy nacisnąć TRANSLATE – XBMC Toolbox dokona modyfikacji bezpośrednio w bazie danych zgodnie z preferencjami użytkownika

Przed i po operacji warto wykonać kopię bezpieczeństwa.

Inne użyteczne opcje:

 • Delete not linked Genres – wykasuje z XBMC gatunki w których nie mamy żadnych filmów
 • Get movies – pokazuje filmy spełniające kryteria

Poza gatunkami wymagającymi tłumaczeń, znacznie częściej istnieje potrzeba modyfikowania (najczęściej dodawania dodatkowych gatunków do istniejących wpisów).

Np. bajki często opisywane są jako komedia, animacja, dla dzieci. Gdy tymczasem większość wolałaby pozostawić jeden gatunek – np. „dla dzieci”, tak aby na liście komedii nie było filmów i bajek dla dzieci…

Innym częstym przykładem jest dodawanie gatunku „Lektor”, tak aby łatwo wyszukać filmy z polskim lektorem / dubbingiem.

Tego typu operacje  na gatunkach wykonać możemy za pomocą zakładki Genres-Change, gdzie po naciśnięciu „Get Data” możemy zobaczyć wszystkie filmy z biblioteki przypisanymi doń gatunkami.

 

Następnie należy zaznaczyć interesujące nas rekordy (wpisy można sortować klikając na nazwy kolumn) i klikając przycisk Change genres for selected wyświetlamy okno które umożliwi nam dokonanie zmian:

Edytor gatunków działa w 2 trybach:

 • nadpisywania – zaznaczona opcja Remove previous assignements.
  wówczas gatunki które zaznaczymy zostaną przypisane zaznaczonym filmom, a wcześniej istniejące gatunki zostaną usunięte
 • dodawania – w przeciwieństwie do opcji pierwszej istniejące gatunki pozostaną, zaznaczone zostaną dodane jako dodatkowe

Aby dodać / zmienić gatunki należy zaznaczyć jeden lub kilka istniejących gatunków z listy po lewej stronie okna i nacisnąć przycisk CHANGE.

Jeżeli chcemy dodać nieistniejący gatunek (nieznajdujący się w liście po lewej) możemy go (lub kilka oddzielonych przecinkiem) wpisać w pole Enter new genre. Możliwa jest też kombinacja obu sposobów.

Opisane powyżej funkcjonalności umożliwią wykonanie porządków w bibliotece – ale to jedynie podstawowe funkcjonalności programu. W następnej części artykułu przedstawione zostanie najbardziej zaawansowana funkcjonalności XBMC Toolbox’a – zaawansowane zarządzanie biblioteką i pobieranie informacj o filmach z Filmweb.

 

Tekst pozyskany z archiwalnej wersji strony kodi.org.pl – Napisany przez autora bloga.

Posts created 69

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.