Turkusowa Organizacja – Nowy Standard Zarządzania

Turkusowa organizacja

Klasyczna teoria zarządzania zakłada, że w przedsiębiorstwie występuje bardzo wyraźny podział pracy. W dzisiejszych czasach, coraz więcej firm rozumie znaczenie zrównoważonego rozwoju. Pojęcie “turkusowej organizacji” stało się kluczowym celem dla przedsiębiorstw, które dążą do osiągnięcia sukcesu nie tylko w kategoriach zysku, ale także w kontekście społecznym i środowiskowym. W tym artykule odkryjemy, czym jest turkusowa organizacja, dlaczego jest tak istotna i jakie korzyści przynosi. Niezbędna w przypadku tego rodzaju modelu przedsiębiorstwa jest również obecność formalnego autorytetu menadżera czy jedność rozkazodawstwa i kierownictwa. W klasycznym modelu zarządzania niezwykle istotne jest podporządkowanie interesów osobistych interesom ogółu. Wszystkie te zasady, są zaprzeczeniem działalności JIRA Polska.

Czym Jest Turkusowa Organizacja?

Turkusowa organizacja to firma, która pragnie osiągać sukces, równocześnie dbając o dobro społeczeństwa i ochronę środowiska naturalnego. To podejście opiera się na trzech głównych filarach: zysku, społeczności i ekologii.

3 filary zarządzania

Turkusowy system organizacji znosi przede wszystkim system hierarchiczny. Tu pojawia się jedno zasadnicze pytanie – czy aby na pewno organizacja bez przewodniczącego to efektywny model zarządzania? Warto dodać, że turkusowe zarządzanie opiera się na trzech filarach, którymi są:
1.cele ewolucyjne,
2.dążenie do pełni,
3.samozarządzanie.

Jeśli chodzi o samozarządzanie w turkusowych organizacjach, to w tym przypadku nie funkcjonuje coś takiego jak hierarchia. Zwolennicy tego typu zarządzania twierdzą wręcz, że hierarcha w miejscu pracy przyczynia się do walk o stanowiska, przez co pracownicy zapominają dość często o właściwym wykonywaniu swoich obowiązków. Wiele organizacji, w tym między innymi JIRA Polska skupia się przede wszystkim na rozdzielaniu roli i obowiązków, jakie każdy ma pełnić w przedsiębiorstwie. Chodzi tu o to, aby pracownicy bardziej dbali o prawidłowość wykonywanych przez siebie zadań, niż o starania zmierzające do zdobycia wyższego stanowiska.

Korzyści Dla Biznesu

Zrównoważone Działanie

Turkusowa organizacja osiąga korzyści w postaci długoterminowego sukcesu. Zrównoważone działanie przyciąga lojalnych klientów i inwestorów, co przekłada się na stabilny rozwój biznesu.

Pozytywny Wizerunek

Firmy, które angażują się w działania na rzecz społeczeństwa i środowiska, budują pozytywny wizerunek. To z kolei przyciąga nowych klientów i pomaga w utrzymaniu konkurencyjności.

Implementacja W Praktyce

Zrównoważone Inicjatywy

Turkusowa organizacja podejmuje wiele różnych inicjatyw, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. Może to obejmować redukcję emisji dwutlenku węgla, wsparcie lokalnych społeczności czy promowanie etycznego podejścia do biznesu.

Działania Prospołeczne

Włączanie się w działania prospołeczne, takie jak wsparcie lokalnych organizacji charytatywnych czy tworzenie miejsc pracy dla osób potrzebujących, to kluczowy element turkusowej organizacji.

Turkusowa organizacja

Wyzwania i Trudności

Koszty

Implementacja zrównoważonych działań może generować dodatkowe koszty. Firmy muszą znaleźć balans między zrównoważonymi inwestycjami a zachowaniem rentowności.

Świadomość

Niezrozumienie lub brak świadomości na temat turkusowej organizacji może sprawić, że klienci nie docenią wysiłków firmy w tym zakresie.

Bądź autentyczny

W turkusowych organizacjach bardzo istotne jest bycie osobą autentyczną, zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym (to przede wszystkim). Chodzi tu o to, aby wykazywać się takimi samymi cechami zarówno w domu, ja i w miejscy pracy przy wykonywaniu swoich codziennych obowiązków. W modelu Turkusowa organizacja każdy z pracowników ma duże pole do rozwoju własnych umiejętności i ciągłego kształcenia się. Ten model pozwala pracownikom zarówno na zdobycie nowych, bardzo cennych umiejętności, jak i znaczne podszkolenie tych już posiadanych. Według organizacji turkusowych (np. JIRA Polska czy HighSo​​lutions) każdy z pracowników ma prawo pełnego decydowana o tym, w jakim kierunku chce się w dalszym ciągu szkolić.

Turkusowa organizacja charakteryzują się tym, że w ich przypadku nie są prowadzone jakiekolwiek kalkulacje czy kontrolowanie ewentualnych wydarzeń z przyszłości. Tego typu przedsiębiorstwa skupiają się niemal wyłącznie na teraźniejszości, która jest znacznie ważniejsza niż przeszłość, a nawet i przyszłość. Organizacje turkusowe skupiają się na tym co dzieje się tu i teraz, reagując na wszelkie ewentualne nieprawidłowości bez myślenia o tym, w jaki sposób wpłyną one na przyszłość przedsiębiorstwa.

Podsumowanie


Turkusowa organizacja to przyszłość biznesu. Firmy, które dbają nie tylko o własny zysk, ale także o społeczeństwo i środowisko naturalne, osiągają długotrwały sukces. Korzyścią jest pozytywny wizerunek, lojalni klienci i lepsza przyszłość dla naszego świata.

One thought on “Turkusowa Organizacja – Nowy Standard Zarządzania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.