Turkusowa organizacja — czy to efektywny model zarządzania?

Klasyczna teoria zarządzania zakłada, że w przedsiębiorstwie występuje bardzo wyraźny podział pracy. Niezbędna w przypadku tego rodzaju modelu przedsiębiorstwa jest również obecność formalnego autorytetu menadżera czy jedność rozkazodawstwa i kierownictwa. W klasycznym modelu zarządzania niezwykle istotne jest podporządkowanie interesów osobistych interesom ogółu. Wszystkie te zasady, są zaprzeczeniem działalności JIRA Polska.

3 filary zarządzania

Turkusowy system organizacji znosi przede wszystkim system hierarchiczny. Tu pojawia się jedno zasadnicze pytanie – czy aby na pewno organizacja bez przewodniczącego to efektywny model zarządzania? Warto dodać, że turkusowe zarządzanie opiera się na trzech filarach, którymi są:
1.cele ewolucyjne,
2.dążenie do pełni,
3.samozarządzanie.

Jeśli chodzi o samozarządzanie w turkusowych organizacjach, to w tym przypadku nie funkcjonuje coś takiego jak hierarchia. Zwolennicy tego typu zarządzania twierdzą wręcz, że hierarcha w miejscu pracy przyczynia się do walk o stanowiska, przez co pracownicy zapominają dość często o właściwym wykonywaniu swoich obowiązków. Wiele organizacji, w tym między innymi JIRA Polska skupia się przede wszystkim na rozdzielaniu roli i obowiązków, jakie każdy ma pełnić w przedsiębiorstwie. Chodzi tu o to, aby pracownicy bardziej dbali o prawidłowość wykonywanych przez siebie zadań, niż o starania zmierzające do zdobycia wyższego stanowiska.

Bądź autentyczny


W turkusowych organizacjach bardzo istotne jest bycie osobą autentyczną, zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym (to przede wszystkim). Chodzi tu o to, aby wykazywać się takimi samymi cechami zarówno w domu, ja i w miejscy pracy przy wykonywaniu swoich codziennych obowiązków. W modelu turkusowym każdy z pracowników ma duże pole do rozwoju własnych umiejętności i ciągłego kształcenia się. Ten model pozwala pracownikom zarówno na zdobycie nowych, bardzo cennych umiejętności, jak i znaczne podszkolenie tych już posiadanych. Według organizacji turkusowych (np. JIRA Polska czy HighSo​​lutions) każdy z pracowników ma prawo pełnego decydowana o tym, w jakim kierunku chce się w dalszym ciągu szkolić.

Turkusowe firmy charakteryzują się tym, że w ich przypadku nie są prowadzone jakiekolwiek kalkulacje czy kontrolowanie ewentualnych wydarzeń z przyszłości. Tego typu przedsiębiorstwa skupiają się niemal wyłącznie na teraźniejszości, która jest znacznie ważniejsza niż przeszłość, a nawet i przyszłość. Organizacje turkusowe skupiają się na tym co dzieje się tu i teraz, reagując na wszelkie ewentualne nieprawidłowości bez myślenia o tym, w jaki sposób wpłyną one na przyszłość przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.